Podstatnou součástí naší nabídky jako poskytovatele služeb je přebírání plné odpovědnosti za budování a udržování odborných týmů. Naši zákazníci se tak nemusí starat o to, jak jsou týmy budovány, řízeny a jak jsou udržovány jejich znalosti. 
Z tohoto důvodu jsme vyvinuli robustní procesy, jejichž cílem je zajistit rychlé učení našich expertních týmů, efektivní školení nových členů týmu a zaručit udržování a sdílení znalostí. V těchto procesech se odrážejí zkušenosti, které jsme nasbírali za 18 let vedení našich expertních týmů pro různé zákazníky.  

V naší filozofii rozeznáváme několik pilířů, na kterých naše procesy stojí.  

1. Prvním pilířem je rozvoj talentu našich odborníků. V rámci našeho personálního oddělení máme vyčleněnou pozici talent development manager, který připravuje individuální plány rozvoje pro každého odborníka v naší společnosti a koordinuje jejich realizaci se zapojenými liniovými, projektovými manažery a manažery oddělení. Tyto plány rozvoje se zaměřují nejen na znalosti našich odborníků, ale také na jejich soft skills. 

2. Druhý pilíř představují naši odborníci na danou oblast a techničtí lídři. Jedná se o mimořádně talentované jedince, kteří se osvědčili na mnoha projektech, a kteří v rámci naší společnosti zaručují určitou technickou kompetenci. Kapacity těchto vedoucích pracovníků sdílíme napříč projekty, abychom zajistili vysokou kvalitu a efektivitu naší práce. Podpora a školení poskytované těmito lídry se pravidelně ukazuje jako klíčový faktor úspěchu našich expertních týmů. Kromě toho, že máme technické vedoucí na úrovni společnosti, má každý projekt své vlastní specializované lídry, kteří zaručují technickou kvalitu a sdílení znalostí v rámci expertního týmu. Na základě aktuálních potřeb projektu může být odborný tým rozšířen nebo zredukován, nicméně vyhrazení vedoucí vždy zůstávají v projektu stabilní, aby byla zajištěna kontinuita a udržení znalostí. 

3. Nikdo nemůže vědět všechno, a proto intenzivní spolupráce v rámci naší firemní skupiny i partnerství s externími odborníky tvoří třetí pilíř, který umožňuje našemu expertnímu týmu know-how a potřebnou podporu. 

4. Týmovou práci chápeme jako sdílení a pomoc. Je to součást DNA naší společnosti, která se odráží v celé cestě zaměstnance, počínaje předběžným výběrem kandidátů v našem procesu náboru. V případě, že naši manažeři nebo vedoucí pracovníci zjistí, že některý člen týmu není sdílný nebo nepomáhá, okamžitě se tímto problémem zabývají a zajistí zlepšení. 

5. Správná projektová dokumentace je důležitým pilířem pro uchování znalostí a efektivní školení. Vedeme různou dokumentaci na základě potřeb projektu a dohody s našimi zákazníky. Používáme moderní kolaborativní nástroje, jako je Confluence, které umožňují snadné sdílení dokumentace a umožňují efektivní spolupráci a zpětnou komunikaci. Tyto nástroje jsou kombinovány s moderní agilní metodikou vývoje, která podporuje intenzivní týmovou spolupráci prostřednictvím každodenních stand upů a pravidelných retrospektivních schůzek. Díky tomu všemu dosahujeme vysoké úrovně transparentnosti projektu, což dále usnadňuje sdílení znalostí a podporuje nástup nových členů projektu. 

Jedna věc je mít inovativní nápad, ale druhá věc je přivést ho k životu. Ačkoliv se to nemusí zdát, spousta lidí má dobré nápady. Tam to ale také často končí. Těžká část práce začíná, když se rozhodnete nápad zrealizovat.

A od toho jsme tady my. Chceme vám pomoci zrealizovat vaši inovativní myšlenku. Máte projekt, který by mohl zbořit zdi, s nimiž se dnes střetáváme? Přihlaste se do Falling Walls Lab – neustále se rozrůstající sítě těch nejambicióznějších a nejprogresivnějších osobností. Nadace Falling Walls se zasazuje o svobodu myšlení a vědeckého výzkumu a o zpřístupnění převratných myšlenek společnosti a její cílem je řešit největší výzvy na planetě.

Nyní pořádá mezinárodní soutěž, kde můžete prezentovat ve 3 minutách svůj projekt nebo řešení problému. Prezentace bude před odbornou porotou. Díky účasti si tak můžete otevřít dveře do světa, vyhrát 1.000 EUR a jet na globální finále do Berlína. Podávejte přihlášky do 30. června zde a zúčastněte se akce, která se koná13. září 2022 v Praze.

Jako sponzorující partner se už moc těšíme na vaše nápady a budeme držet palce.

Jsme velmi hrdí na naše kolegy, kteří se neustále vzdělávají a pracují na sobě. Především díky nim máme za sebou mnoho úspěšných projektů. Proto bychom vám rádi představili certifikát, který naši kolegové získali – Certified Professional for Requirements Engineering. Držení certifikátu IREB má hlavní vliv na německý, rakouský a švýcarský trh – pro xitee je velkou výhodou mít analytiky s tímto certifikátem!

O certifikátu

Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE) je osobní certifikát, který je vhodný pro osoby pracující v oblasti Requirements Engineering, Business Analysis a Testing. Tento certifikát jim pomůže zlepšit jejich odborné znalosti. Jeho obsah vyučují pouze nezávislí poskytovatelé školení. Certifikát má doživotní platnost.

Kdo certifikát vydává?

Poskytovatelem certifikačního schématu CPRE je nezisková organizace IREB, International Requirements Engineering Board. Radu tvoří přední představitelé RE, kteří pocházejí z oblasti vědy, výzkumu, průmyslu a poradenství.

Co o certifikaci říká členka našeho týmu?

„V oblasti business analýzy to není jediný typ certifikace, existuje také certifikace BABOK (Business Analysis Body of Knowledge), kterou jsem také získala, ale s certifikátem IREB jsme schopni konkurovat na německém trhu. Díky IREB jsem se zdokonalila v modelování procesů pomocí jazyka UML.“

A pro ty, kteří nevědí, jak může vypadat diagram UML, uvádíme příklad:

Všem kolegům a kolegyním děkujeme a ještě jednou gratulujeme k získání certifikátu!

UX je zkratka pro „user experience“ (uživatelský zážitek). Zaměřuje se na uživatele a jeho interakci s produktem. Cílem UX designu v xitee je přinést našim klientům a vývojářům reálný pohled na řešení ještě předtím, než je skutečně vytvořeno. Získají tak lepší představu a pochopení vzhledu, interakcí, funkcí, dostupnosti na různých zařízeních a platformách a funkčnosti softwaru. To může v konečném důsledku ušetřit značné finanční prostředky.

UI design se konkrétněji zabývá „uživatelským rozhraním“, což je grafické rozvržení řešení. To v sobě zahrnuje rozložení obrazovky, přechody, animace rozhraní a každou jednotlivou mikro-interakci. Dále také barvy, tlačítka, na která uživatelé klikají, texty, obrázky, posuvníky, pole pro zadávání textu a všechny ostatní položky, se kterými uživatel komunikuje.

Náš přístup:

Řídíme se uživatelsky orientovaným přístupem, díky němuž vytváříme vysoce funkční a dostupné produkty pro naše zákazníky. V první fázi se učíme a poznáváme obchodní požadavky zákazníka. To konkrétně znamená pochopit kontext, ve kterém mohou uživatelé řešení používat. Ve druhé fázi vytváříme design. Výstupy jsou následně vyhodnoceny na základě požadavků uživatelů. Tyto fáze provádíme v iteracích, dokud nejsou výsledky hodnocení uspokojivé. Poslední fází je pak implementace finálních návrhů.

tuned on Macbook

Přínosy dobrého UX/UI designu vedou ke:

 • snížení nákladů na vývoj
 • zvýšení kvality řešení (díky vytvoření uživatelských cest – user journey – a zapracování zpětné vazby od zákazníků)
 • reálná představa o finálním produktu
 • zvýšení spokojenosti, angažovanosti a loajality zákazníků
 • budování značky zákazníka (začleněním designu a loga společnosti)
 • vyšší pozice ve vyhledávači Google (protože zákazníci mají delší interakci s webem optimalizovaným pro UX)

xitee nabízí:

 • Uživatelské cesty (user journeys): uživatelská cesta je vizualizace procesu, kterým člověk prochází, aby splnil zamýšlený úkol. Obvykle je prezentována jako řada kroků, v nichž osoba interaguje s produktem. Naším cílem je prozkoumat vaše uživatele, pochopit jejich chování a navrhnout uživatelskou cestu, která uživatelům umožní dosáhnout požadovaných úkolů s minimálním úsilím.
 • Wireframy: wireframy představují cestu uživatelů při interakci s webovou stránkou nebo aplikací, včetně prvků uživatelského rozhraní, jako jsou tlačítka nebo obrázky.
 • Mockupy: mockupy jsou posledním náhledem finální verze produktu, které umožňují klientům, resp. uživatelům seznámit se s celkovým designem produktu ještě před jeho vývojem.
 • Prototypy: prototypy jsou interaktivní mockupy – finální verze produktu, které jsou klikací a umožňují otestovat hlavní způsob interakce produktu, rovněž před jeho samotným vývojem.
 • Analýza metrik po spuštění: metriky jsou signály, které ukazují, zda naše strategie UX funguje. Používání metrik je klíčem ke sledování změn v čase. Pomůžeme vám nastavit a používat analytické nástroje, jako je Google analytics nebo Piwik.

Od té doby, co zažíváme pandemickou situaci Covid-19, nabyla digitalizace na větší důležitosti. Firmy nyní čelí otázkám typu jak poskytnout personalizované a důvěrné poradenství online? Jak uzavřít platnou smlouvu přímo během online schůzky? Co zákazník během online poradenství opravdu očekává?

Již před pandemií existovalo velké množství online služeb, nicméně pouze 34 % zákazníků tyto služby doopravdy upřednostňovalo. Dnes jim dává přednost dvojnásobné množství zákazníků než před pandemií. Razantně vzrostla také digitální interakce se zákazníky. Nezáleží na tom, jestli se jedná o starší či mladou generaci, v konečném efektu byli všichni tak trochu donuceni k digitální změně. Firmy si tento trend samozřejmě uvedomují a vědí, že se musí očekávání zákazníků přizpůsobit.

Zde je ovšem důležité zmínit, že zatímco se na jedné straně zvyšuje používání online služeb, na straně druhé spotřebitelé upřednostňují lidskou interakci víc než dříve. Dnes preferuje lidský kontakt 83 % spotřebitelů, což je vyšší procento než tomu bylo před Covidem-19. Zákazníci navíc upřednostňují online služby pouze v situacích, které se týkají méně důležitých záležitostí. Pokud potřebují radu ohledně komplexních rozhodnutí, vyhledávají osobní jednání.

two people shaking hands

Z těchto důvodů je potřeba spojit služby nabízené online a osobní kontakt. Přejít z čistě online služeb na virtuální přímé poradenství. To je to, co zákazníci očekávají. Podle společnosti Accenture se propojení fyzické a digitální zkušenosti, tvz. ,,phygital“, stává standardem. Konkurenční výhodou v roce 2021 jsou platformy pro kompletní zákaznické služby, které vytváří bezpečný a individuální dialog mezi zákazníkem a poradcem. Z toho důvodu přicházíme na český trh s řešením LiveContract. Poradce může se zákazníky sdílet dokumenty v reálném čase, videa, konfigurátory, a to vše snadným a rychlým způsobem bez předchozí registrace/autentizace/stahování aplikace. Tím probíhá konzultace online bez ztráty osobního přístupu. Platforma umožňuje zákazníkovi učitnit okamžité rozhodnutí o koupi a podepsat smlouvu přímo během konzultace bez jakéhokoliv jejího přerušení, právně závazným způsobem podle nařízení EU eIDAS na jakémkoliv koncovém zařízení. Co se ani v budoucnu nezmění, jsou nároky na jednoduchost, rychlost, dostupnost a zákazníkovo pohodlí.

Pokud i vy chcete zvýšit poměr uzavření vašich smluv a nabídnou zákazníkům ten nejlepší zážitek, přečtěte si více zde, nebo si zarezervujte demo zde.

Existuje šest základních bloků (Řízení verzí, Kontinuální integrace, Sledování problémů, Testování, Hodnocení, Analýza kódu), které zajišťují kvalitu softwaru, a tedy i samotného produktu. Různé synergie mezi jednotlivými částmi umožňují transparentnost a udržitelnost. Současně tyto složky fungují jako sada nástrojů pro každého jednotlivého vývojáře softwaru.

Pomocí řízení verzí (Versions control) je každá změna kódu srozumitelně zdokumentována a každou verzi lze kdykoli obnovit. To poskytuje flexibilitu při vývoji a umožňuje přesnou analýzu všech vzniklých chyb softwaru. 

Použití systému kontinuální integrace (CI – Continuous Integration) umožňuje řízenou kompilaci nových verzí softwaru a také průběžné hlášení vývojářům o případných chybách vzniklých během kompilace. Kromě toho lze automaticky generovat a reportovat klíčové údaje, které zobrazují stav produktu. Jednotlivé funkce a chyby, stejně jako milníky a úkoly projektu, jsou spravovány prostřednictvím systému pro sledování problémů (JIRA a/nebo Confluence). To vytváří sledovatelný a transparentní vývoj od analýzy požadavků až po dodání a umožňuje vytvářet vztahy mezi jednotlivými úkoly nebo funkcemi.

Interakce mezi těmito třemi systémy (Řízení verzí, Kontinuální integrace, Sledování problémů) a stejně tak interakce vývojářů s nimi přináší další výhody, které ještě více zvyšují kvalitu produktů. Veškeré změny stačí zdokumentovat pouze jednou, protože systémy pro řízení verzí, sledování problémů a CI změny automaticky přenášejí. Díky tomuto automatickému přenosu do systému sledování problémů je každá změna jednoznačně přiřazena k jednomu požadavku, což zajišťuje úplnou sledovatelnost každé akce. Vývojář získá prostřednictvím systému CI rychlou zpětnou vazbu, protože každá změna v kódu automaticky generuje novou verzi softwaru.

Použití Unit-Testů a integrace těchto testů do Systému CI umožňuje rychlou identifikaci a ladění chyb, a to i v době, kdy je software stále ve vývoji.

Kromě toho hodnocení zajišťují, aby kód viděli a testovali alespoň dva lidé předtím, než je součást schválena k dalšímu testování.

Internet věcí (IoT) se stále častěji používá v různých oborech a sektorech a stává se nezbytnou součástí našeho života. Přináší také řadu výhod, jako je úspora nákladů, zvýšení efektivity nebo zvýšení hodnoty stávajících produktů a služeb. Díky IoT můžeme snadno sbírat data v reálném čase, aniž by bylo nutné zapojení mnoha osob. IoT řešení dlouhodobě šetří váš čas a peníze a pomáhají „běžným“ fyzickým objektům stát se digitálními zařízeními.

Koncept IoT je velmi jednoduchý – v podstatě bere fyzické objekty a dělá je „chytrými“ díky jejich připojením k internetu pomocí senzorů. Jakmile je zařízení připojeno k internetu, může přijímat nebo odesílat informace (nebo dělat obojí). Máme zkušenosti s projekty IoT v různých sektorech, například ve zdravotnictví (např. pro monitorování a kontrolu zdravotnických přístrojů a zajištění jejich budoucího servisu a údržby) nebo v oblasti nemovitostí (např. pro měření obsazenosti místností).

Základ architektury internetu věcí tvoří:

 • „Věci“: objekty, které jsou připojeny k internetu a sledují a shromažďují informace o svém okolí. Tyto informace odesílají do IoT bran.
 • Systémy a brány IoT pro sběr dat: shromažďují nezpracovaná data, převádějí je na digitální toky, filtrují je a předzpracovávají, aby byla připravena k analýze.
 • Okrajová zařízení: mají na starosti další zpracování a rozšířenou analýzu dat.
 • Datová centra: zde jsou data přenášena, ukládána, spravována a dále analyzována. Centra mohou být buď cloudová, nebo instalovaná lokálně. Zde se data ukládají, spravují a hloubkově analyzují, aby bylo možné získat užitečné poznatky.

Náš tým má know-how a zkušenosti s vývojem a navrhováním IoT řešení na míru, která dokonale vyhovují vašim potřebám. Objevte s námi svět IoT a posuňte své produkty a služby na jinou úroveň!