Skupina vwd (dnes součást společnosti Infront) s přibližně 475 zaměstnanci a pobočkami v Německu, Belgii, Francii, Itálii, Nizozemsku a Švýcarsku představuje mezinárodně působící soubor společností se silnými kořeny na místních finančních trzích.

Skupina vwd nabízí informační, komunikační a technologická řešení na míru poskytovatelům finančních služeb, firmám, médiím i soukromým klientům.

O projektu

xitee vytvářelo novou generaci cloudového řešení pro správu majetku, které nahradilo stávající desktopovou aplikaci (VWD Portfolio manager). Aplikace vwd portfolio manager je dokonalým řešením pro správu portfolia v oblasti privátního bankovnictví a správy majetku. Systém podporuje všechny kroky procesu správy portfolia, od plánování přes implementaci až po kontrolu. Poskytuje uživateli výhody standardního softwarového řešení, které lze podle potřeby velmi pružně, rychle a nákladově efektivně rozšiřovat podle potřeb uživatele.

Nová platforma plně využívá architekturu mikroslužeb a je součástí většího ekosystému, v němž spolupracuje s mnoha dalšími mikroslužbami, které uživatelům usnadňují interakci se zákazníky v souladu s regulačními požadavky.

Společnost xitee byla zodpovědná za vývoj back-endové i front-endové části systému. Back-end tým dohlíží na budování služeb Position, Transaction, Risk a Performance, které poskytují data z různých stávajících systémů do nového webového front-endu.

Front-end tým vytvářel zcela novou aplikaci založenou na Angular Dashboard & Widget, která zobrazuje různé informace užitečné pro jednotlivé investory.

Technologie: Java, Spring Boot, Hibernate, Swagger, Gradle, Docker, CockroachDB, Flyway, Prometheus, Asciidoc, Angular, PrimeNG, RxJS, Highcharts, Sass.

vwd TransactionSolutions AG je finanční makléřská společnost, která vyvíjí, provozuje a nabízí systémy pro obchodování s finančními cennými papíry a jejich distribuci. Díky několika významným vlastním systémům je společnost vwd klíčovým hráčem v oblasti finančního makléřství a propojení trhů na evropských burzách.

Celkově se zaměřuje na provozování středisek pro obchodování s cennými papíry v nejrůznějších formách:

  • mimo burzu
  • na burze
  • limitní obchodování
  • žádost o kotaci
  • párovací systémy
turned-on MacBook Pro

xConvertor je propojující B2B řešení, které poskytuje individuální přístup k mnoha různým burzám s akciemi nebo energiemi jako primární připojení pro obchodování. Propojuje makléře s trhy a tvůrci trhu a převádí jejich komunikaci (např. příkazy, kotace atd.). Konverze nepokrývá pouze různá technická rozhraní (např. různé FIX dialekty, JSON atd.), ale poskytuje také konverze obchodní logiky. Jako příklad lze uvést vyrovnávání rozdílů v workflow zpráv, mapování a konverzi různě generovaných ID a další konverze obsahu zpráv.

Architektura aplikace byla zvolena jako point-to-point bridge s vnitřním směrováním a generickým, vysoce konfigurovatelným konverzním enginem. Konkrétní typ směrování se u jednotlivých zásuvných modulů liší. Aplikace podporuje více připojení v jedné instanci a více paralelně běžících instancí.

Technologie: Java 11, Spring, QuickFixJ, Log4J, Gradle, Oracle SQL, Git

MEDICPROOF je dceřinou společností PKV-Verband a poskytuje odhad pojistných událostí pro lidi pojištěné pod některou ze soukromých pojišťoven PKV. MEDICPROOF zajišťuje, aby veškeré odhady byli  provedeny v souladu se zákonem a právnimi regulacemi, a aby byl dodržený stejný standard pro všechny pojistné události

Pro zefektivnění jejich práce je zaměstancům a expertům k dispozici mnoho různých systémů. Jedním z těchto systémů je ProofCenter. ProofCenter je systém který podporuje pojišťovací experty při plánování, korespondenci, a digitálnímu podání jejich expertních reportů MEDICPROOFu.

ProofCenter je přímo či nepřímo využíván všemi ostatními aplikacemi v ekosystému MEDICPROOF. Aplikace se skládá z Backendu a Frontendu (ProofCenter Client).

Technologie: Intellij IDEA; SQL Management Studio, JBoss / Java, EJB, Spring, JAVA EE, Hibernate, REST, Git

MediService AG je společnost aktivní ve zdravotním odvětví, která byla založena před 20 lety ve Švýcarsku. Hlavní oblastí businessu jsou online lékárny a péče o chronicky nemocné pacienty. Poskytované služby zahrnutí správu předpisů na léky (ve spolupráci s lékaři a poskytovateli zdravotního pojištění), online objednávání léků a jejich doručení (včetně položek které jsou dostupné jen mimo Švýcarsko) a individuální terapii pro chronicky nemocné pacienty u nich doma.

xitee vyvinula webovou aplikaci Kundenkonto. Jejím hlavním účelem je poskytnout uživatelům možnost na jednom místě spravovat lékařské předpisy, objednat léky na základě lékařského předpisu a spravovat kontaktní detaily včetně doručovacích adres.

assorted-color medication pills

Aplikace se skládá ze 2 částí:

1, Uživatelská část
a. Registrační proces
b. Login
c. Správa hesla
d. E-shop operace
i. Vybrání medikamentu na základě receptu od lékaře
ii. Zadání množství
iii. Vyplnění doručovací adresy
iv. Datum doručení
v. Souhrný přehled objednávky
vi. …..
e. Správa/Historie objednávek
f. Notifikace
g. Správa uživatelských údajů
i. E-mail
ii. Správa adres

2, Administrativní část (designováno na tablet)
a. Login
b. Správa uživatelských účtů
c. Administrace lekařských receptů

Technologie: Vaadin 10.0.4 (později jsme migrovali na Vaadin 14.), Java 8, Tomcat 8.5, Maven 4.0.0, PostgreSQL 9.6., JIRA (Atlassian)

kv.digital GmbH je inovativní centrum pro digitalizaci lékařské péče v soukromé praxi. Společnost vyvíjí inovativní platformy, webová řešení a aplikace – například pro propojení lékařů mezi sebou, pro propojení lékařů s jejich pacienty, pro poskytování a rezervaci lékařských termínů nebo pro informace o pohotovostech a pohotovostních službách.

Pro osoby se zákonným zdravotním pojištěním existuje platforma (Electronic Appointment Service ETS) pro rezervaci termínů u lékaře. Jedná se o distribuovaný systém. Jednotlivé mikroslužby zajišťují různé úkoly. Jednotlivé služby komunikují prostřednictvím zprostředkovatele zpráv (message broker); frontend je poskytován prostřednictvím REST.

Cílem tohoto projektu bylo rozšířit systém o nové obchodní požadavky, technicky jej normalizovat a po částech optimalizovat architekturu. Mezi úkoly patřilo:

  • Implementace jednotlivých funkcí včetně unit a integračních testů
  • Plánování a koncepce technických úkolů
  • Kontrola a optimalizace kvality kódu

Jako vývojový proces byl použit Scrum.

person in white long sleeve shirt holding gray pen

Dílčím projektem ETS byla služba Impfterminservice (Immunization Appointment Service – ITS), kde se lze objednat na očkování proti koronaviru.

Technologie:

Backend: Java, Spring / SpringBoot, Hibernate, POI, SolR, Liquibase, Freemarker, Resteasy, TestNG/Hamcrest, Mysql, Couchbase, ActiveMQ, Docker, IDEA

Frontend: Angular (pro pacienty), AngularJS (pro lékaře)

Compass je nezávislá organizace PKV Verband der Privaten Krankenversicherung, která poskytuje poradenskou činnost v oblasti ošetřovatelské péče.

Cílem projektu bylo nahradit současný systém, který compass využívá pro dokumentaci poskytnutých konzultačních služeb, novou a moderní aplikací (webovou i mobilní), která poskytne větší uživatelskou pohodlnost a vylepší řadu služeb poskytovaných klientům compassu. Vývoj byl rozdělen do několika fází a zahrnuje také migraci ze starého řešení do nového.

woman in black leather jacket using macbook air

Náš tým pracoval na vývoji kompletně nového moderního řešení, které compassu umožňuje vylepšit a spravovat poskytování konzultanství ohledně ošetřovatelské péče tím nejefektivnějším a uživatelsky přívětivým způsobem. Díky nové aplikaci si compass může lépe nastavit a udržovat chod svého podnikání bez pravidelných IT zásahů, s benefity vycházejících z propojení s ostatními často používanými aplikacemi. Zabudované nastavení systému naviguje jednotlivé konzultanty skrz proces přičemž poskytuje moderní a uživatelsky přívětivé prostředí pro práci jak v kanceláři (web), tak i na cestách (mobil).

Projekt byl realizován hybridním způsobem řízení s kombinací klasických a agilních postupů. Hlavní aplikace byla rozdělena na jednotlivé funkce, které byly specifikovány společně s ohledem na prioritu danou společností compass. Výsledkem byl obsah backlogu pro jednotlivé pracovní balíčky. Vývoj probíhal v definovaných sprintech s cílem dodat po každém sprintu inkrement.

Intuitivní struktura systému vede poradce pro péči jako uživatele celým procesem od vytvoření nových klientů v základních údajích až po sjednávání schůzek a provádění poradenství na místě nebo po telefonu. Všestranné funkce zahrnují mimo jiné komplexní dokumentaci, fakturaci a tvorbu faktur, odesílání faxů ze systému a související systém správy dokumentů. Integrováno je také technické řešení funkce kalendáře včetně synchronizace s Outlookem. Dále bylo integrováno vyhodnocování.

Technologie: Spring Security, OAuth, JWT, Java, Gradle, Spring Boot, Hibernate, JavaScript, Angular, Swagger, Tomcat, Nginx, MS SQL DB Cluster.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) zastupuje všeobecné zájmy soukromých pojišťoven. Provozuje produkt PKV-Konnektor, který se skládá z několika webových aplikací.

PKV-Konnektor je platforma pro různé odborné služby. Nabízí řešení pro bezpečný přenos dat mezi jednotlivými členskými společnostmi a mezi členskými společnostmi a PKV.

person sitting while using laptop computer and green stethoscope near

Pro PKV-Konnektor jsme vytvořili novou webovou aplikaci zvanou XBRL Konverter a BVA.

XBRL Konverter používá Apache POI pro analýzu a vytvoření excelových reportů, webový frontend je vytvořený ve Vaadinu. BVA Service je aplikace pro vytváření, správu a zasílání reportů do BVA (Bundesversicherungsamt). Web frontend je ve  Vaadinu/JSF/JavaScriptu, backend ve Spring Bootu. Bezpečnost je zajištěná Google Keyczar.

Jednou z výzev tohoto systému je to, že aplikace musí běžet na různorodém prostředí několika serverů.

Technologie: Java, Spring Boot, Vaadin, Spring MVC, JavaScript, Eclipse, Vaadin, JavaScript and Spring Framework, Tomcat and JBoss EAP,DB2, MSSQL, Oracle11g, PostgreSQL

Agrana je rakouská zemědělská společnost orientující se na zpracování zemědělských produktů a na výrobu široké škály průmyslových výrobků. Agrana působí v 53 pobočkách po celém světě, kde zaměstnává okolo 8 600 zaměstnanců. Společnost byla v roce 1991 zapsána na vídeňskou burzu a v současnosti je součástí Raiffeisen Group.

vegetable stand

Vzhledem k velkému počtu poboček a různému typu dat, které jednotlivé pobočky používají, je vykazování v rámci celé společnosti velmi náročné.  Námi vyvinutá centrální vykazovací databáze umožňuje společnosti Raiffeisen – Agrana spravovat data různých formátů pocházející z jednotlivých poboček společnosti. Aplikace slouží ke sjednocení vykazování dat v rámci společnosti a zajišťuje rychlý přístup k potřebným informacím.

Vyvinutý systém nabízí centrální databázi s uživatelským rozhraním, které umožňuje uživateli číst, editovat a vkládat data spolu s možností hromadného importu dat.

Technologie: Java 8, Spring, Hibernate, Vaadin 7, MSSQL, JasperReports

Česká konzultační a investiční společnost EMUN Partners poskytuje poradenství v oblasti investic a pro své klienty připravuje výroční zprávy shrnující výsledky jejich investic.

EMUN Partners is operating on the Czech investment market since 2011. Some of the products offered are private bank services, management of financial assets, preparation of the generational transfer of property, services for family businesses etc.

man holding black smartphone with flat screen monitor in front

EMUN Partners působí na českém investičním trhu od roku 2011. Ve svém portfoliu služeb nabízí privátní bankovní služby, správu finančního majetku, přípravu na generační přesun majetku, služby pro rodinné podniky a další.

Námi vyvinutý vykazovací systém umožňuje přechod z manuálního vykazování dat založeného na aplikaci MS Excel k Java řešení. Toto řešení automaticky stahuje a extrahuje MS Excel data z klientské banky a vytváří jednotlivé zprávy pro konečné klienty.

Technologie: Java Swing, Apache POI and Apache Derby

Projekt Patientenverfügung vznikl jako společná iniciativa společností HBSN a Mediakom, společností, které jsou akcionáři německé společnosti pro prevenci (Deutsche Gesellschaft für Vorsorge).

Projekt Patientenverfügung je inovativní online službou pro vznik a správu písemných vyjádření svobodné vůle (tzv. Living will). Living will je prohlášení, které umožňuje specifikovat, které zdravotnické postupy by měly být použity v případě vážné nemoci, nehody, poškození nebo degradace mozku.

doctor holding red stethoscope

Pro vznik a správu těchto prohlášení slouží webová aplikace „PV-Generator“, která byla vyvinuta pomocí metody V-model. Tato metoda zahrnuje specifikaci, implementaci, testování a dodání front-endu, back-endu a databáze této aplikace.

Technologie: Bootstrap, Javascript, JSP, AJAX, unblu, Novalnet libraries for online payments, Spring MVC, Hibernate, Java 8, Apache Tomcat 8, MySQL 5