kv.digital GmbH je inovativní centrum pro digitalizaci lékařské péče v soukromé praxi. Společnost vyvíjí inovativní platformy, webová řešení a aplikace – například pro propojení lékařů mezi sebou, pro propojení lékařů s jejich pacienty, pro poskytování a rezervaci lékařských termínů nebo pro informace o pohotovostech a pohotovostních službách.

Pro osoby se zákonným zdravotním pojištěním existuje platforma (Electronic Appointment Service ETS) pro rezervaci termínů u lékaře. Jedná se o distribuovaný systém. Jednotlivé mikroslužby zajišťují různé úkoly. Jednotlivé služby komunikují prostřednictvím zprostředkovatele zpráv (message broker); frontend je poskytován prostřednictvím REST.

Cílem tohoto projektu bylo rozšířit systém o nové obchodní požadavky, technicky jej normalizovat a po částech optimalizovat architekturu. Mezi úkoly patřilo:

  • Implementace jednotlivých funkcí včetně unit a integračních testů
  • Plánování a koncepce technických úkolů
  • Kontrola a optimalizace kvality kódu

Jako vývojový proces byl použit Scrum.

person in white long sleeve shirt holding gray pen

Dílčím projektem ETS byla služba Impfterminservice (Immunization Appointment Service – ITS), kde se lze objednat na očkování proti koronaviru.

Technologie:

Backend: Java, Spring / SpringBoot, Hibernate, POI, SolR, Liquibase, Freemarker, Resteasy, TestNG/Hamcrest, Mysql, Couchbase, ActiveMQ, Docker, IDEA

Frontend: Angular (pro pacienty), AngularJS (pro lékaře)

Compass je nezávislá organizace PKV Verband der Privaten Krankenversicherung, která poskytuje poradenskou činnost v oblasti ošetřovatelské péče.

Cílem projektu bylo nahradit současný systém, který compass využívá pro dokumentaci poskytnutých konzultačních služeb, novou a moderní aplikací (webovou i mobilní), která poskytne větší uživatelskou pohodlnost a vylepší řadu služeb poskytovaných klientům compassu. Vývoj byl rozdělen do několika fází a zahrnuje také migraci ze starého řešení do nového.

woman in black leather jacket using macbook air

Náš tým pracoval na vývoji kompletně nového moderního řešení, které compassu umožňuje vylepšit a spravovat poskytování konzultanství ohledně ošetřovatelské péče tím nejefektivnějším a uživatelsky přívětivým způsobem. Díky nové aplikaci si compass může lépe nastavit a udržovat chod svého podnikání bez pravidelných IT zásahů, s benefity vycházejících z propojení s ostatními často používanými aplikacemi. Zabudované nastavení systému naviguje jednotlivé konzultanty skrz proces přičemž poskytuje moderní a uživatelsky přívětivé prostředí pro práci jak v kanceláři (web), tak i na cestách (mobil).

Projekt byl realizován hybridním způsobem řízení s kombinací klasických a agilních postupů. Hlavní aplikace byla rozdělena na jednotlivé funkce, které byly specifikovány společně s ohledem na prioritu danou společností compass. Výsledkem byl obsah backlogu pro jednotlivé pracovní balíčky. Vývoj probíhal v definovaných sprintech s cílem dodat po každém sprintu inkrement.

Intuitivní struktura systému vede poradce pro péči jako uživatele celým procesem od vytvoření nových klientů v základních údajích až po sjednávání schůzek a provádění poradenství na místě nebo po telefonu. Všestranné funkce zahrnují mimo jiné komplexní dokumentaci, fakturaci a tvorbu faktur, odesílání faxů ze systému a související systém správy dokumentů. Integrováno je také technické řešení funkce kalendáře včetně synchronizace s Outlookem. Dále bylo integrováno vyhodnocování.

Technologie: Spring Security, OAuth, JWT, Java, Gradle, Spring Boot, Hibernate, JavaScript, Angular, Swagger, Tomcat, Nginx, MS SQL DB Cluster.

Agrana je rakouská zemědělská společnost orientující se na zpracování zemědělských produktů a na výrobu široké škály průmyslových výrobků. Agrana působí v 53 pobočkách po celém světě, kde zaměstnává okolo 8 600 zaměstnanců. Společnost byla v roce 1991 zapsána na vídeňskou burzu a v současnosti je součástí Raiffeisen Group.

vegetable stand

Vzhledem k velkému počtu poboček a různému typu dat, které jednotlivé pobočky používají, je vykazování v rámci celé společnosti velmi náročné.  Námi vyvinutá centrální vykazovací databáze umožňuje společnosti Raiffeisen – Agrana spravovat data různých formátů pocházející z jednotlivých poboček společnosti. Aplikace slouží ke sjednocení vykazování dat v rámci společnosti a zajišťuje rychlý přístup k potřebným informacím.

Vyvinutý systém nabízí centrální databázi s uživatelským rozhraním, které umožňuje uživateli číst, editovat a vkládat data spolu s možností hromadného importu dat.

Technologie: Java 8, Spring, Hibernate, Vaadin 7, MSSQL, JasperReports

Projekt Patientenverfügung vznikl jako společná iniciativa společností HBSN a Mediakom, společností, které jsou akcionáři německé společnosti pro prevenci (Deutsche Gesellschaft für Vorsorge).

Projekt Patientenverfügung je inovativní online službou pro vznik a správu písemných vyjádření svobodné vůle (tzv. Living will). Living will je prohlášení, které umožňuje specifikovat, které zdravotnické postupy by měly být použity v případě vážné nemoci, nehody, poškození nebo degradace mozku.

doctor holding red stethoscope

Pro vznik a správu těchto prohlášení slouží webová aplikace „PV-Generator“, která byla vyvinuta pomocí metody V-model. Tato metoda zahrnuje specifikaci, implementaci, testování a dodání front-endu, back-endu a databáze této aplikace.

Technologie: Bootstrap, Javascript, JSP, AJAX, unblu, Novalnet libraries for online payments, Spring MVC, Hibernate, Java 8, Apache Tomcat 8, MySQL 5

Adbrixx je reklamní společností, která byla založena v roce 2006 v Mnichově. Je poskytovatelem platformy, která shromažďuje  rozdílná tištěná média a zároveň nabízí nakladatelům možnost v těchto médiích umístit své inzeráty. Pro reklamní agentury představuje místo, kde mohou vyhledávat a prohlížet databáze novin a časopisů a najít tak nejvhodnější prostor pro svou reklamní kampaň.

Business newspaper article

xitee pracovala na několika projektech společnosti Adbrixx. V minulosti jsme úspěšně migrovali staré verze systému s použitím technologií Java, Tomcat a MySQL. Také jsme prováděli opravu chyb a další drobné úpravy systému, spolu s migrací starého serveru na nový produkční server. Vytvořili jsme také nový koncept vyhledávací stránky, která je pro uživatele pohodlnější a přehlednější.

Technologie: Java 7, Tomcat 7, MySQL database, JSP, jQuery, Struts 1, SiteForce, SiteCore Framework