UX/UI design

UX/UI design

15 - 12 - 2021
6 min

UX je zkratka pro "user experience" (uživatelský zážitek). Zaměřuje se na uživatele a jeho interakci s produktem. Cílem UX designu v xitee je přinést našim klientům a vývojářům reálný pohled na řešení ještě předtím, než je skutečně vytvořeno. Získají tak lepší představu a pochopení vzhledu, interakcí, funkcí, dostupnosti na různých zařízeních a platformách a funkčnosti softwaru. To může v konečném důsledku ušetřit značné finanční prostředky.

UI design se konkrétněji zabývá "uživatelským rozhraním", což je grafické rozvržení řešení. To v sobě zahrnuje rozložení obrazovky, přechody, animace rozhraní a každou jednotlivou mikro-interakci. Dále také barvy, tlačítka, na která uživatelé klikají, texty, obrázky, posuvníky, pole pro zadávání textu a všechny ostatní položky, se kterými uživatel komunikuje.

Náš přístup:

Řídíme se uživatelsky orientovaným přístupem, díky němuž vytváříme vysoce funkční a dostupné produkty pro naše zákazníky. V první fázi se učíme a poznáváme obchodní požadavky zákazníka. To konkrétně znamená pochopit kontext, ve kterém mohou uživatelé řešení používat. Ve druhé fázi vytváříme design. Výstupy jsou následně vyhodnoceny na základě požadavků uživatelů. Tyto fáze provádíme v iteracích, dokud nejsou výsledky hodnocení uspokojivé. Poslední fází je pak implementace finálních návrhů.

tuned on Macbook

Přínosy dobrého UX/UI designu vedou ke:

 • snížení nákladů na vývoj
 • zvýšení kvality řešení (díky vytvoření uživatelských cest - user journey - a zapracování zpětné vazby od zákazníků)
 • reálná představa o finálním produktu
 • zvýšení spokojenosti, angažovanosti a loajality zákazníků
 • budování značky zákazníka (začleněním designu a loga společnosti)
 • vyšší pozice ve vyhledávači Google (protože zákazníci mají delší interakci s webem optimalizovaným pro UX)

xitee nabízí:

 • Uživatelské cesty (user journeys): uživatelská cesta je vizualizace procesu, kterým člověk prochází, aby splnil zamýšlený úkol. Obvykle je prezentována jako řada kroků, v nichž osoba interaguje s produktem. Naším cílem je prozkoumat vaše uživatele, pochopit jejich chování a navrhnout uživatelskou cestu, která uživatelům umožní dosáhnout požadovaných úkolů s minimálním úsilím.
 • Wireframy: wireframy představují cestu uživatelů při interakci s webovou stránkou nebo aplikací, včetně prvků uživatelského rozhraní, jako jsou tlačítka nebo obrázky.
 • Mockupy: mockupy jsou posledním náhledem finální verze produktu, které umožňují klientům, resp. uživatelům seznámit se s celkovým designem produktu ještě před jeho vývojem.
 • Prototypy: prototypy jsou interaktivní mockupy – finální verze produktu, které jsou klikací a umožňují otestovat hlavní způsob interakce produktu, rovněž před jeho samotným vývojem.
 • Analýza metrik po spuštění: metriky jsou signály, které ukazují, zda naše strategie UX funguje. Používání metrik je klíčem ke sledování změn v čase. Pomůžeme vám nastavit a používat analytické nástroje, jako je Google analytics nebo Piwik.

Další článek ze stejného odvětví

...
Koncept vzdělávání a školení

01 - 12 - 2022

6 min

Přečíst článek
...
Jak proměnit nápad v úspěšný projekt?

13 - 06 - 2022

2 min

Přečíst článek