Cloud computing

Cloud computing

20 - 01 - 2021
15 min

Cloud computing je zjednodušeně řečeno poskytování výpočetních služeb. To zahrnuje servery, úložiště, databáze, sítě, software, analytiku a inteligenci přes internet ("cloud") s jasným cílem umožnit rychlejší inovace, flexibilnější využívání zdrojů a úspory z rozsahu. Obvykle se platí pouze za využívané cloudové služby, což následně pomáhá snižovat provozní náklady, pomáhá efektivněji provozovat infrastrukturu a škálovat ji podle aktuálních potřeb podniku.

Existují tři hlavní modely služeb cloud computingu - často se vizualizují v pyramidě, kde je každá úroveň modelu služeb specializovanější než ta předchozí, ale je postavena na stejné základní struktuře. Model dole (IaaS) je univerzálnější a přizpůsobivější, vhodný pro mnoho aplikací, model nahoře (SaaS) je specializovanější a vhodný pro konkrétní úkoly.

  • Infrastruktura jako služba (IaaS) je podobná tradičnímu počítačovému hardwaru (servery, sítě, operační systémy), ale místo nákupu fyzického hardwaru může společnost zakoupit infrastrukturu jako virtuální službu prostřednictvím poskytovatele IaaS. Tyto zdroje lze obvykle snadno škálovat a nabízejí zákazníkovi plnou kontrolu nad infrastrukturou. Příkladem IaaS jsou služby Amazon Web Services a Google Compute Engine.
  • Platforma jako služba (PaaS) představuje platformu, která firmám umožňuje vyvíjet, provozovat a spravovat řešení bez složitého budování a údržby infrastruktury, která je obvykle spojena s vývojem a spuštěním aplikace. Vývojáři se tak mohou soustředit na software, aniž by museli spravovat operační systémy, aktualizace softwaru a další záležitosti týkající se infrastruktury. Mezi příklady PaaS patří Microsoft Azure, Google App Engine.
  • Software jako služba (SaaS) představuje kompletní softwarové řešení, které si zakoupíte od poskytovatele cloudových služeb na bázi pay-as-you-go. Zjednodušeně řečeno, pronajímáte si používání konkrétního řešení pro vaši organizaci. Namísto instalace řešení se k němu uživatelé mohou připojit přes internet, obvykle pomocí webového prohlížeče. Veškerá základní infrastruktura, middleware, aplikační software a data aplikace jsou umístěny v datovém centru poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb spravuje hardware a software a zajišťuje dostupnost a bezpečnost aplikace a vašich dat. Mezi příklady SaaS patří Salesforce, Microsoft Office 365 a Google G Suite.

Dnes je základní dělení často rozšířeno o čtvrtý rozměr - FaaS, který je ještě specifičtější.

  • Funkce jako služba (FaaS) umožňuje zákazníkům provádět kód s rychlou odezvou, aniž by museli dopředu alokovat výpočetní zdroje.  Umožňuje zákazníkům vyvíjet, spouštět a spravovat funkce aplikací bez nutnosti budovat a udržovat složité infrastruktury. Tento způsob vývoje aplikací se často používá při budování mikroslužeb a umožňuje dosáhnout tzv. architektury bez serveru. Příklady FaaS jsou AWS Lambdas, Azure Functions.

Další způsob dělení cloud computingu je založen na modelu nasazení.

Nasazení cloudu popisuje, kde je umístěna infrastruktura pro nasazení a kdo k ní má přístup a kontrolu. Existují čtyři modely nasazení:

  • Privátní cloud - výhradní cloud pro organizaci, může být on-premise, ale také off premise.
  • Veřejný cloud - cloudová infrastruktura je dostupná široké veřejnosti a je ve vlastnictví společnosti prodávající cloudové služby.
  • Komunitní cloud - cloudová infrastruktura je sdílena několika organizacemi a podporuje určitou komunitu, která má společné zájmy.
  • Hybridní cloud - cloudová infrastruktura je složena ze dvou nebo více cloudů (soukromého, komunitního nebo veřejného).

Toto rozdělení cloudů určuje také strategii nasazení.

Našim zákazníkům poskytujeme konzultační služby v oblasti cloudu, služby cloudové infrastruktury, vývoj cloudových aplikací a služby migrace cloudových aplikací. Kromě toho jsme aktivní v oblasti internetu věcí (IoT).

Naše služba cloudové migrace Vám pomůže přejít na digitální provoz podniku v cloudu. Migrace Vašich interníc serverů včetně služeb a aplikací, které na nich běží, do cloudu Vám může poskytnout několik zásadních výhod pro Vaše podnikání. Je však velmi důležité provést tento migrační proces správně a v souladu s konkrétními požadavky. Protože každá firma má jiné potřeby, postupujeme také při každé jednotlivé migraci do cloudu trochu jinak. Jelikož každá firma má jiné potřeby, postupujeme také při každé jednotlivé migraci do cloudu trochu jinak. S naším nativním cloudovým vývojem Vám pomůžeme vyvinout a spustit aplikace, které plně využívají všechny výhody modelu cloud computingu. Naše služba cloud-native computingu využívá: open-source softwarový stack, který je kontejnerizovaný, dynamicky orchestrovaný a orientovaný na mikroslužby.

Další článek ze stejného odvětví

...
Koncept vzdělávání a školení

01 - 12 - 2022

6 min

Přečíst článek
...
Jak proměnit nápad v úspěšný projekt?

13 - 06 - 2022

2 min

Přečíst článek