Technologie

Nejčastěji používané technologie na našich projektech:

Backend technologie:

Java

 • používá se zejména pro svou všestrannost, bezpečnost, rychlý vývoj a poměrně velkou komunitu
 • při vývoji v Java používáme i následující nástroje, knihovny a frameworky: Spring Boot, Hibernate, Flyway, Gradle, Swagger, JUnit, Tomcat, Docker, QuickFixJ

C++

 • používá se zejména pro svůj dobrý výkon
 • používá se pro řešení komplexnějších systémů

.NET/C#

 • nový .NET Core framework je multiplatformní technologie
 • hlavními výhodami jsou výkonnost, možnost opakovaného použití kódu, spolehlivost, bezpečnost a snadné nasazení

Python

 • neplacená, open-source, přenosná technologie s podporou velkého množství knihoven
 • skvěle se hodí pro prototypy – zvládnete složitější vývoj s méně kódu

Frontend Technologies

Angular

 • open-source frontend framework vyvinutý společností Google k vývoji moderních, dynamických webových aplikací

React

 • React je knihovna jazyka JavaScript pro vytváření uživatelských rozhraní, kterou spravuje společnost Facebook a komunita jednotlivých vývojářů a firem

Vaadin

 • Backendový kód JAVA s generovaným frontendem v JavaScriptu umožňuje vytvářet UX (User experience) s menším úsilím, vysokou bezpečností a kratší dobou vývoje

Mobile Development

Native

Nejlepší výkon a použití specifických systémových zdrojů

 • Android (Java)
 • iOS -(Swift)

Multiplatformy (Cross-platform)

Nemají velké nároky na čas vývoje ani zdroje, ale vyžadují určité kompromisy

 • Xamarin, Ionic, React Native

Webová řešení optimalizovaná pro mobilní zařízení

 • webová stránka optimalizovaná pro mobilní zařízení
 • výborný poměr cena/výkon

PWA (Progressive Web App)

 • kombinace toho nejlepšího z webu a aplikací

Vývoj desktopových řešení

Native

Nejlepší výkon a použití specifických systémových zdrojů

.NET UWP

 • Windows 10+

.NET WPF

 • Windows 7+

Multiplatformy (Cross-platform)

Nemají velké nároky na čas vývoje ani zdroje, ale vyžadují určité kompromisy

JavaFX

 • open source client application platforma pro desktop, mobilní a embedded systémy vyvíjené v Java

Electron

 • open-source softwarový framework vyvinutý a spravovaný GitHubem, který umožňuje vývoj desktopových GUI aplikací s využitím webových technologií

Ostatní

Databáze (SQL, noSQL) & webový vyhledávač &nástroje:

 • Microsoft SQL Server
 • MySQL / MariaDB
 • Galera Cluster
 • PostgreSQL
 • Oracle
 • MongoDB
 • Elasticsearch
 • Lucene
 • Flyway

Cloudové systémy & technologie:

 • Amazon AWS
 • Azure
 • Docker
 • Terraform
 • Ansible
 • Kubernetes
 • Serverless

Testování:

 • Unit testy & test frameworky: Karma&Jasmine (Angular), JUnit (Java), NUnit (.NET), TestNG, MSTest Framework, Moq library
 • Automatické testování & nástroje kvality & integration (Selenium, Sonar, Bamboo, Jenkins, Cucumber, Postman, TOSCA)
 • Cross-browser/real device testing - browserstack, fluentlenium framework, Appium
 • Distribuce Kali Linux s bezpečnostními skenery OWASP ZAP a OpenVAS
 • Test management – Testovací modely/ Sledování bugů / Reporting (Jira, Redmine, Enterprise architect, Adaptavist)

Devops + ostatní technologie & nástroje:

 • Jira, Confluence
 • Bamboo, Jenkins, Bitbucket, GitHub, Artifactory
 • RabbitMQ, Apache Kafka
 • Swagger, Maven, Gradle
 • Windows Server, RHAT, Centos, Ubuntu
 • Tomcat, JBoss, Apache, Nginx
 • Office365, Active Directory
 • VMware, Hyper-V
 • Zabbix, Grafana, Prometeus
 • Kibana, Filebeat, Opsgenie

*Kompletní seznam používaných technologií naleznete v našich projektech

PROJEKTY

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.