O společnosti xitee:

O společnosti xitee:

xitee je poskytovatel IT služeb se sídlem v Praze. Specializujeme se především na vývoj softwaru, testování softwaru, IT konzultace, cloudifikaci a informační bezpečnost. Hlavními oblastmi naší působnosti jsou sektory digitálního podnikání, financí a energetiky a zdravotnictví.

Historie

2004

Rok založení společnosti xitee. Získáváme prvního zákazníka, Deutsche Börse, čímž jsme se začali orientovat na finanční sektor. Spolupráce mezi xitee a Deutsche Börse pokračuje do dnes.

2007

Podílíme se na vzniku obchodovací platformy s kontrakty pro vyrovnání rozdílů (Contract for differences, CFD). Platforma byla vyvinuta jako nezávislá a zcela nová obchodovací platforma s finančními deriváty pro FinTech Group. Jedná se o první CFD obchodovací platformu na německém trhu a náš tým byl odpovědný za technický design, vývoj, výběr technologií, údržbu a vývoj nových systémových releasů.

2009

Stali jsme se rámcovým smluvním partnerem pro Deutsche Börse Group.

2010

Náš první externí audit (certifikace pro IMS): ISO 9001 Quality Management, ISO / IEC 20000-1 IT Service Management, ISO/ IEC 27001 Information Security Management. Tyto audity provádíme již pravidelně.

2013

Náš současný generální ředitel Rainer Schumacher nastupuje do společnosti xitee a přebírá zodpovědnost.

2015

Desetileté výročí společnosti na trhu. Na německý zdravotnický sektor jsme vstoupili např. s projektem „Patientenverfügung“ – inovativní online služba pro tvorbu a správu svobodné vůle (tzv. Living will). V tomto roce započala také spolupráce s neziskovou organizací Nadání a dovednosti. Společenská odpovědnost firem je pro nás velmi důležitá, tudíž jsme se rozhodli dlouhodobě podporovat i další charitativní organizace, jako např. nadaci Act for Others.

2016

Vyhráli jsme mezinárodní veřejný tendr pro energetický sektor s projektem SMARD (informační platforma Německé spolkové agentury pro správu sítí zabývající se trhem elektrické energie v Německu). V tomto roce startujeme projekt pro našeho dalšího zákazníka, společnost Bitmarck, která poskytuje IT řešení zdravotním pojišťovnám. Současně jsme splnili podmínky rozsáhlého auditu bezpečnosti sociálních dat (v souladu s paragrafem 80 SGB Verarbeitung von Sozialdaten im Auftrag), čímž jsme potvrdili nejvyšší kvalitu a bezpečnost naší práce. Poslední události tohoto roku byl vstup do Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

2017

Mezi naše zákazníky přibyla nizozemská společnost BCT a pro švýcarskou společnost MediService byl zahájen první projekt, kdy vyvíjíme webovou aplikaci „Kundenkonto“. Jejím cílem je umožnit uživatelům spravovat své zákaznické konto, lékařské předpisy, objednávat si léky dle předpisu aj.

2019

Po několikaleté spolupráci na projektech pro sektor zdravotnictví se naším akcionářem stala německá společnost HBSN AG (Health Business Services Network) a xitee vstoupila do skupiny HBSN. Společně se společnostmi skupiny HBSN Group lze realizovat projekty v rámci celého hodnotového řetězce ve zdravotnickém sektoru. Ve finančním sektoru jsme naopak vyhráli tendr na spolupráci s rakouskou Vídeňskou burzou (Wiener Börse).

2020

Slavíme úspěšné spuštění projektů, jako je například projekt GesundesKonto (zcela nová veřejná webová stránka, na kterou mohou uživatelé nahrávat a spravovat své faktury za využité zdravotní služby) pro německou zdravotní pojišťovnu AOK Sachsen Anhalt. Připojujeme se k Nizozemsko-české obchodní komoře. Rosteme a vítáme nové projekty!

2021

Představujeme nové logo a spouštíme nové webové stránky. V xitee jsou nyní 3 business sekce, tzv. Business units, které reprezentují odvětví, v nichž působíme - zdravotnictví , finance a energetika a digitální podnikání. Máme nového technického ředitele (CTO).

2023

Xitee se stává společníkem v nové společnosti Cybrela s. r. o. - poradenské společnosti nabízející služby v oblasti informační bezpečnosti a ochrany dat.

Firemní hodnoty, které odrážejí naši práci a vzájemné vztahy:

Respekt:

Ke každému uvnitř i vně společnosti se chováme s respektem.

Navzájem respektujeme své názory.

Respektujeme dobré jméno společnosti.

Odpovědnost & Svoboda:

V xitee se snažíme najít rovnováhu

mezi svobodou a odpovědností.

Spolehlivost:

Spolehlivost znamená důvěru.

Zákazníci a partneři se mohou spolehnout na naši profesionalitu.

My se můžeme spolehnout jeden na druhého.

Naše vize

We make our customer’s business life easier. Naším hlavním cílem je porozumět potřebám zákazníka v oblasti digitizace, digitalizace a digitální transformace a následně najít nebo vytvořit vhodná řešení na základě těchto specifických potřeb. Využíváme škálovatelné cloudové technologie a uplatňujeme agilní a vhodné metodiky řízení projektů. Naprosto zásadní je pro nás začlenění našich hodnot respektu, odpovědnosti a spolehlivosti do každého partnerství, které vytváříme.

NAŠI PARTNEŘI
hbsn_logo
hbsn_logo
hbsn_logo
hbsn_logo
hbsn_logo
hbsn_logo
PODPORUJEME
hbsn_logo
hbsn_logo
NAŠE DCEŘINNÁ SPOLEČNOST
hbsn_logo
NAŠE ČLENSTVÍ
hbsn_logo
hbsn_logo
hbsn_logo
hbsn_logo
hbsn_logo
CERTIFIKÁTY
hbsn_logo
hbsn_logo
hbsn_logo
hbsn_logo