Koncept vzdělávání a školení

Koncept vzdělávání a školení

01 - 12 - 2022
6 min

Podstatnou součástí naší nabídky jako poskytovatele služeb je přebírání plné odpovědnosti za budování a udržování odborných týmů. Naši zákazníci se tak nemusí starat o to, jak jsou týmy budovány, řízeny a jak jsou udržovány jejich znalosti. 
Z tohoto důvodu jsme vyvinuli robustní procesy, jejichž cílem je zajistit rychlé učení našich expertních týmů, efektivní školení nových členů týmu a zaručit udržování a sdílení znalostí. V těchto procesech se odrážejí zkušenosti, které jsme nasbírali za 18 let vedení našich expertních týmů pro různé zákazníky.  

V naší filozofii rozeznáváme několik pilířů, na kterých naše procesy stojí.  

1. Prvním pilířem je rozvoj talentu našich odborníků. V rámci našeho personálního oddělení máme vyčleněnou pozici talent development manager, který připravuje individuální plány rozvoje pro každého odborníka v naší společnosti a koordinuje jejich realizaci se zapojenými liniovými, projektovými manažery a manažery oddělení. Tyto plány rozvoje se zaměřují nejen na znalosti našich odborníků, ale také na jejich soft skills. 

2. Druhý pilíř představují naši odborníci na danou oblast a techničtí lídři. Jedná se o mimořádně talentované jedince, kteří se osvědčili na mnoha projektech, a kteří v rámci naší společnosti zaručují určitou technickou kompetenci. Kapacity těchto vedoucích pracovníků sdílíme napříč projekty, abychom zajistili vysokou kvalitu a efektivitu naší práce. Podpora a školení poskytované těmito lídry se pravidelně ukazuje jako klíčový faktor úspěchu našich expertních týmů. Kromě toho, že máme technické vedoucí na úrovni společnosti, má každý projekt své vlastní specializované lídry, kteří zaručují technickou kvalitu a sdílení znalostí v rámci expertního týmu. Na základě aktuálních potřeb projektu může být odborný tým rozšířen nebo zredukován, nicméně vyhrazení vedoucí vždy zůstávají v projektu stabilní, aby byla zajištěna kontinuita a udržení znalostí. 

3. Nikdo nemůže vědět všechno, a proto intenzivní spolupráce v rámci naší firemní skupiny i partnerství s externími odborníky tvoří třetí pilíř, který umožňuje našemu expertnímu týmu know-how a potřebnou podporu. 

4. Týmovou práci chápeme jako sdílení a pomoc. Je to součást DNA naší společnosti, která se odráží v celé cestě zaměstnance, počínaje předběžným výběrem kandidátů v našem procesu náboru. V případě, že naši manažeři nebo vedoucí pracovníci zjistí, že některý člen týmu není sdílný nebo nepomáhá, okamžitě se tímto problémem zabývají a zajistí zlepšení. 

5. Správná projektová dokumentace je důležitým pilířem pro uchování znalostí a efektivní školení. Vedeme různou dokumentaci na základě potřeb projektu a dohody s našimi zákazníky. Používáme moderní kolaborativní nástroje, jako je Confluence, které umožňují snadné sdílení dokumentace a umožňují efektivní spolupráci a zpětnou komunikaci. Tyto nástroje jsou kombinovány s moderní agilní metodikou vývoje, která podporuje intenzivní týmovou spolupráci prostřednictvím každodenních stand upů a pravidelných retrospektivních schůzek. Díky tomu všemu dosahujeme vysoké úrovně transparentnosti projektu, což dále usnadňuje sdílení znalostí a podporuje nástup nových členů projektu. 

Další článek ze stejného odvětví

...
Jak proměnit nápad v úspěšný projekt?

13 - 06 - 2022

2 min

Přečíst článek
...
Certified Professional for Requirements Engineering

05 - 04 - 2022

5 min

Přečíst článek