Cloudové poradenství

Cloudové poradenství

23 - 02 - 2021
15 Min

 

Cloud computing je zjednodušeně řečeno poskytování výpočetních služeb. To zahrnuje servery, úložiště, databáze, sítě, software a analytiku přes internet ("cloud") s jasným cílem umožnit rychlejší inovace, flexibilnější využívání zdrojů a úspory z rozsahu. Obvykle se platí pouze za využívané cloudové služby, což následně pomáhá snižovat provozní náklady, pomáhá efektivněji provozovat infrastrukturu a škálovat ji podle aktuálních potřeb podniku. Další výhodou cloudu jsou nízké nároky na vstupní investice (není nutné investovat do nákupu HW na začátku projektu, ale rozloží se v čase).

Našim zákazníkům poskytujeme konzultační služby v oblasti cloudu, služby cloudové infrastruktury, vývoj cloudových řešení a služby migrace do cloudu. Kromě toho jsme aktivní v oblasti internetu věcí (IoT).

Naše služba cloudové migrace Vám pomůže přejít na digitální provoz podniku v cloudu. Migrace Vašich interních serverů včetně služeb a aplikací, které na nich běží, do cloudu Vám může poskytnout několik zásadních výhod pro Vaše podnikání. Je však velmi důležité provést tento migrační proces správně a v souladu s konkrétními požadavky. Protože každá firma má jiné potřeby, postupujeme také při každé jednotlivé migraci do cloudu trochu jinak. S naším nativním cloudovým vývojem Vám pomůžeme vyvinout a spustit aplikace, které plně využívají všechny výhody modelu cloud computingu. Naše služba cloud-native computingu využívá: open-source softwarový stack, který je kontejnerizovaný, dynamicky orchestrovaný a orientovaný na mikroslužby.

Cloudové poradenství

Zavedení cloud computingu Vám může pomoci snížit provozní náklady, podpořit inovace, otevřít nové možnosti a realizovat strategické cíle v oblasti IT.

Naše služby cloudového poradenství začínají pochopením Vašeho současného technologického prostředí, obchodních výzev a cílů. Víme, že naši klienti mají jedinečné potřeby a nacházejí se na různých úrovních vyspělosti na své cestě ke cloudu. Proto poskytujeme na míru šitou sadu cloudových konzultačních služeb, které Vás podpoří v rozhodovacím procesu a pomohou Vám dosáhnout Vašich obchodních cílů.

Na základě úrovně adaptace cloudu ve Va

Cloudová adaptace: Zajistíme, aby Vaše první kroky do veřejného cloudu byly efektivní, hladké a bezpečné. Naši odborníci vám pomohou vybudovat odolnou cloudovou platformu.

Vyhodnocení migrace: Cílovou platformou může být veřejná nebo privátní cloudová infrastruktura. Pomůžeme Vám vyhodnotit vhodnost lokálních zařízení k migraci do cloudu. Poskytneme Vám správné dimenzování virtuálních strojů (VM) a odhady nákladů na provoz infrastruktury.

Optimalizace cloudu: Analyzujeme Vaši cloudovou infrastrukturu, zjišťujeme nedostatečně a nadměrně obsazené instance a nevyužité zdroje a identifikujeme nedostatky v zabezpečení, abychom odstranili překážky ve výkonu a snížili náklady na cloud computing.

Strategie cloudu: Už nejde o to, jak se zaměřit na jednu aplikaci nebo konkrétní část podniku, ale jak transformovat celou firmu, pomoci jí rychleji se rozvíjet a být efektivnější než konkurence.

Migrace do cloudu

Naše služba cloudové migrace Vám pomůže přejít na digitální provoz podniku v cloudu. Migrace Vašich interních serverů včetně služeb a řešení, která na nich běží, do cloudu Vám může poskytnout několik zásadních výhod pro Vaše podnikání. Je však velmi důležité provést tento migrační proces správně a v souladu s konkrétními požadavky. Protože každá firma má jiné potřeby, postupujeme také při každé jednotlivé migraci do cloudu trochu jinak. 

Před zahájením migrace do cloudu je důležité stanovit její cíle. Cíle migrace jsou u každé společnosti individuální. Pro jednu společnost to může být zvýšení výkonu řešení nebo umožnění poskytování nových služeb. Jiná společnost může očekávat úsporu nákladů nebo odlehčení IT oddělení od povinností spojených s podporou řešení.

Další důležitou otázkou při stanovování cílů migrace do cloudu je stanovení okamžiku ukončení provozu staré infrastruktury.

Po odsouhlasení migračních cílů se pak společnost zaměří na vytvoření bezpečnostní strategie. Konečné cíle zabezpečení organizace se zavedením/implementací cloudových služeb nemění, ale změní se způsob, jakým bude těchto cílů dosaženo. Bezpečnostní týmy se musí stále soustředit na snížení rizika napadení podniku a zaměřit se na získání záruk důvěrnosti, neporušenosti a dostupnosti zabudovaných do všech informačních systémů a dat. Kybernetická bezpečnost v cloudu vyžaduje odlišný přístup ve srovnání s lokálním zabezpečením. V cloudovém prostředí již nejsou firemní aktiva chráněna on-premise firewallem a síťový perimetr v podstatě neexistuje.

Jakmile si je společnost dostatečně jistá zajištěním bezpečnosti, je čas vybrat vhodného poskytovatele cloudu a data do něj překopírovat. To by se mělo provádět průběžně během celého procesu migrace, aby cloudová data zůstala aktuální. Existuje mnoho nástrojů, které podporují migraci kompletních serverů i jednotlivých databází.

Nejsložitější částí procesu je pak přesun firemních řešení včetně jejich business intelligence. Tato část může zahrnovat refaktorizaci nebo přepsání kódu.

Po řádném otestování a ověření je posledním krokem procesu přepnutí produkce z on-premise do cloudu.

Nativní vývoj v cloudu

Díky našemu vývoji Vám pomůžeme vytvořit a provozovat řešení, která plně využívají všechny výhody modelu cloud computingu.

Náš cloud nativní výpočetní systém využívá open-source softwarový stack, který je:

 • Kontejnerizovaný: každá část (aplikace, procesy atd.) je umístěna v samostatném kontejneru. To usnadňuje reprodukovatelnost, transparentnost a izolaci zdrojů.
 • Dynamicky orchestrovaný: kontejnery jsou aktivně plánovány a spravovány tak, aby optimalizovaly využití zdrojů.
 • Orientované na mikroslužby: segmentace aplikací do mikroslužeb, což výrazně zvyšuje celkovou agilitu a udržovatelnost aplikací

Mezi hlavní výhody nativního vývoje v cloudu patří např: 

 • vyhnutí se vysokým počátečním výdajům díky modelu pay-as-you-go. Nejsou potřeba žádné počáteční investice do infrastruktury
 • zkrácení doby uvedení na trh díky optimalizovanému nastavení infrastruktury, dodávce a nasazení CI/CD
 • inovativní technologie - cloudové aplikační platformy jsou přístupné nejnovějším technologiím, jako jsou big data, AI (umělá inteligence), IoT (internet věcí) atd.
 • globální měřítko - schopnost pružného škálování podle potřeb
 • zajištění vysoké dostupnosti a spolehlivosti - cloud computing usnadňuje a zlevňuje zálohování dat, obnovení po selhání a zajištění kontinuity provozu

Hlavní výzvy pro organizace spojené s nativním vývojem v cloudu jsou následující:

 • optimalizace nákladů na infrastrukturu
 • výběr ideálního technologického nastavení cloudu
 • potřeba budování kultury DevOps

Další článek ze stejného odvětví

...
Koncept vzdělávání a školení

01 - 12 - 2022

6 min

Přečíst článek
...
Jak proměnit nápad v úspěšný projekt?

13 - 06 - 2022

2 min

Přečíst článek