Vykazovací systém
EMUN Partners
EMUN Partners

Vykazovací systém

05 - 03 - 2021
reporting|

Česká konzultační a investiční společnost EMUN Partners poskytuje poradenství v oblasti investic a pro své klienty připravuje výroční zprávy shrnující výsledky jejich investic.

EMUN Partners is operating on the Czech investment market since 2011. Some of the products offered are private bank services, management of financial assets, preparation of the generational transfer of property, services for family businesses etc.

man holding black smartphone with flat screen monitor in front

EMUN Partners působí na českém investičním trhu od roku 2011. Ve svém portfoliu služeb nabízí privátní bankovní služby, správu finančního majetku, přípravu na generační přesun majetku, služby pro rodinné podniky a další.

Námi vyvinutý vykazovací systém umožňuje přechod z manuálního vykazování dat založeného na aplikaci MS Excel k Java řešení. Toto řešení automaticky stahuje a extrahuje MS Excel data z klientské banky a vytváří jednotlivé zprávy pro konečné klienty.

Technologie: Java Swing, Apache POI and Apache Derby