Komplexní IT služby

Komplexní IT služby

24 - 02 - 2021
15 Min

Jakmile je jakýkoli kritický podnikový systém nasazen a zákazníci jej začnou používat, je třeba tento systém udržovat a podporovat. Hlavním cílem je zajistit, aby systém i nadále fungoval podle zamýšlené specifikace. První část služby "podpora" se zaměřuje na dostupnost služby s klíčovými principy redundance, bezproblémového zotavování z poruch, minimalizace času na opravu a předvídání a předcházení poruchám.

Druhá část služby "údržba" je více zaměřena na průběžné aktualizace operačního systému, frameworků, knihoven (což je předpokladem dostupnosti služby) a také na přidávání dalších funkcí nebo odstraňování "chyb" s nízkou prioritou, které nezhoršují design softwaru a nesnižují uživatelský komfort.

Naše společnost má zkušenosti s poskytováním všech tří úrovní podpory. Naše podpora 1. úrovně je připravena poskytnout Vám profesionální servisní službu s podporou na e-mailu nebo na telefonické lince. V rámci podpory 2. úrovně se zabýváme například nastavením a správou všech potřebných prostředí (dev, test, akceptace, produkce) a infrastruktury klienta, která může být buď on-premise, nebo v datovém centru třetí strany. Podpora 3. úrovně se stará o řešení případných chyb nebo jiných typů problémů pocházejících od zákazníka nebo monitorovací služby.

Neimplementujeme pouze monitorování, ale vytváříme proaktivní monitorovací systémy, které Vás dokáží varovat dříve, než si Vaši zákazníci všimnou, že je něco v nepořádku. Jsme také zodpovědní za nouzové zálohovací plány a podporujeme nasazení nových verzí. Naše SLA (service-level agreement, dohoda o úrovni služeb ) včetně doby reakce je individuální pro každého zákazníka na základě jeho specifických potřeb.  Všechny dohodnuté KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) jsou sledovány naším nástrojem pro správu Service Desk a zasílány v měsíčních reportech.

Naše společnost nabízí také podporu infrastruktury v oblíbených cloudech Microsoft Azure a Amazon Web Services (AWS). Kromě implementace a údržby cloudové infrastruktury Vám můžeme pomoci s automatizací procesů. K tomu může sloužit infrastruktura jako kód pomocí Terraformu nebo podpora správy konfigurace, kde používáme Ansible.

Podpora a údržba

Jakmile je jakýkoli kritický podnikový systém nasazen a zákazníci jej začnou používat, musí být tento systém udržován a podporován, aby zůstal aktualizovaný a fungoval podle specifikace. xitee poskytuje služby podpory a údržby aplikací, aby byly organizace o tyto vedlejší podnikové činností ušetřeny.

Máme zkušenosti s poskytováním podpory na všech úrovních:

 • Náš tým je vybaven nástroji pro správu služeb, které umožňují sledovat a vykazovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): profesionální service desk (podpora 1. úrovně) s podporou prostřednictvím e-mailu nebo na telefonu.
 • Podpora 2. úrovně: problémy s prostředím, provádění nasazení, monitorování, správa oprav operačního systému a aplikací třetích stran.
 • Podpora 3. úrovně: řešení jakýchkoliv chyb nebo jiných typů problémů pocházejících od zákazníka nebo monitorovací služby. Součástí podpory 3. úrovně je také aktualizace aplikačního rámce a knihoven.
 • Vylepšení softwaru novými verzemi. Nabízíme průběžný vývoj nových funkcí & nasazení nových verzí softwaru.
 • Zálohování a havarijní plány s pravidelnými kontrolami.

Naše servisní hodiny i další části dohody o úrovni služeb (SLA) včetně reakčních a řešicích časů jsou individuální pro každého zákazníka na základě jeho specifických potřeb.  Všechny dohodnuté KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) jsou sledovány naším nástrojem pro správu servisního oddělení a následně Vám poskytneme jejich měsíční reporty.

Společně s naším partnerem HBSN AG Vám můžeme nabídnout celý cyklus služeb podpory/údržby a monitorování na základě vašich specifických potřeb a preferencí.

Aktivní monitorování

Cílem aktivního monitorování je zajistit, aby byl Váš systém dostupný a fungoval na očekávané úrovni, která je nutná pro udržení Vašeho podnikání. Je obzvláště přínosné pro systémy, které jsou integrovány s mnoha dalšími systémy třetích stran. 

Neimplementujeme pouze monitorování, ale vytváříme proaktivní funkce, které Vás upozorní dříve, než si Vaši klienti všimnou, že je něco v nepořádku. Systém je také schopen sám odstraňovat problémy a minimalizovat dopady na všechny úrovně Vaší infrastruktury.

Naší hlavní volbou pro monitorování je Zabbix, profesionální open-source monitorovací systém. V rámci našich služeb vám poskytujeme:

 • Monitorování sítí, serverů, aplikací a služeb
 • Soupis všech monitorovaných komponent
 • Eskalační postupy
 • Informační panely v reálném čase
 • Upozorňování na různé kanály
 • Automatizované vzdálené příkazy pro řešení problémů
 • Trendy a předpovědi

Podpora cloudové infrastruktury

Model cloud computingu změnil způsob, jakým mnoho společností spravuje své systémy a zdroje. Místo budování vlastních datových center mohou platit za pronájem infrastruktury od poskytovatelů služeb třetích stran. Přední dodavatelé cloudových služeb poskytují ještě více výhod než typická datová centra třetích stran. Ti přešli na další úroveň cloud computingu (PaaS vs. IaaS), což vede k mnoha novým výhodám, jako je snadná a krátká doba nastavení infrastruktury, flexibilita smluv (účtování v minutách, nejsou potřeba dlouhodobé smlouvy), automatické aktualizace, škálovatelnost a mnoho dalších..

Společnost xitee nabízí služby podpory cloudové infrastruktury, které v podstatě spočívají v nastavení, konfiguraci, monitorování a optimalizaci komponent cloudové infrastruktury. Specializujeme se na migraci on-premise služeb do cloudu. Naše odborné znalosti spočívají ve dvou nejoblíbenějších cloudových platformách: Amazon AWS a Microsoft Azure.

Seznam našich nejčastějších činností:

 • Správa účtů AWS a Azure (zabezpečení, fakturace, přístup)
 • Podpora síťové infrastruktury (nastavení a konfigurace)
 • Implementace, údržba a monitorování infrastruktury
 • Migrace Hyper-V nebo VMware do AWS nebo Azure
 • Migrace databázových serverů SQL z lokálního prostředí na AWS nebo Azure

Automatizace, konfigurace, orchestrace

Automatizace infrastruktury je klíčem ke spolehlivým a efektivním procesům. Automatizace procesů, které mají více manuálních kroků a jsou kritické, se v moderní době stává nutností. Automatizace IT infrastruktury pomáhá maximalizovat produktivitu, a tím snížit úsilí a náklady na vývoj. Naše primární řešení Terraform má následující hlavní schopnosti:

 • Je možná automatizace téměř veškeré infrastruktury
 • Podpora pro AWS, GCP, Azure, Oracle Cloud, VMware Cloud, Openstack atd.
 • Verzování infrastruktury
 • Udržování definovaného stavu
 • Jedná se o open-source a není tedy potřeba žádná licence
 • Dokonale zapadá do našeho souboru  nástrojů DevOps

Konfigurace se zabývá technickými a administrativními činnostmi týkajícími se vytváření, údržby, řízených změn a kontroly kvality rozsahu prací.

Cílem je zajistit, aby konfigurace systémových zdrojů, počítačových systémů, serverů a dalších prostředků byla kvalitní a důvěryhodná. Správa konfigurace zahrnuje vysoký stupeň automatizace, aby bylo těchto cílů dosaženo. Proto jako automatizační techniku používáme nástroj Ansible, který má následující funkce:

 • Optimalizace činností pracovníků IT prostřednictvím automatizace sníží čas pracovníků IT strávený "udržováním probíhajícího procesu", čímž se uvolní cenné zdroje pracovníků pro iniciativy související s podnikáním.
 • Snížení prostojů způsobených výpadky systému, kybernetickými útoky, narušením bezpečnosti a změnami a konfiguračními činnostmi.
 • Optimalizace provozu IT snižuje náklady v mnoha oblastech, včetně infrastruktury, outsourcovaných služeb a softwaru pro správu.
 • Zajištění spolehlivého spuštění softwaru kdykoliv.
 • Verzování konfigurace pro sledování všech změn pro snadné aktualizace a zpětné vrácení.

Orchestrace je způsob uspořádání portfolia aplikací do architektury orientované na služby a dosažení toho, aby byla infrastruktura dynamická, snadno škálovatelná a nákladově efektivní.

Našim zákazníkům pomáháme analyzovat a připravit plán přechodu z monolitického světa aplikací na mikroslužby. Navrhujeme infrastrukturu a systémy pro snadný vývoj a rychlé nasazení při zachování co nejnižších nákladů.

Abychom těchto cílů dosáhli, většinu procesů maximálně automatizujeme, takže nároky na provozní tým jsou minimální. Spoléháme na známou platformu ve světě dockerů - Kubernetes, která přichází s následujícími možnostmi:

 • Zjišťování služeb a balancování zátěže
 • Secret and configuration management
 • Orchestrace úložiště
 • Horizontální škálování
 • Automatizované rollouty a rollbacky

Další článek ze stejného odvětví

...
Koncept vzdělávání a školení

01 - 12 - 2022

6 min

Přečíst článek
...
Jak proměnit nápad v úspěšný projekt?

13 - 06 - 2022

2 min

Přečíst článek