Existuje šest základních bloků (Řízení verzí, Kontinuální integrace, Sledování problémů, Testování, Hodnocení, Analýza kódu), které zajišťují kvalitu softwaru, a tedy i samotného produktu. Různé synergie mezi jednotlivými částmi umožňují transparentnost a udržitelnost. Současně tyto složky fungují jako sada nástrojů pro každého jednotlivého vývojáře softwaru.

Pomocí řízení verzí (Versions control) je každá změna kódu srozumitelně zdokumentována a každou verzi lze kdykoli obnovit. To poskytuje flexibilitu při vývoji a umožňuje přesnou analýzu všech vzniklých chyb softwaru. 

Použití systému kontinuální integrace (CI – Continuous Integration) umožňuje řízenou kompilaci nových verzí softwaru a také průběžné hlášení vývojářům o případných chybách vzniklých během kompilace. Kromě toho lze automaticky generovat a reportovat klíčové údaje, které zobrazují stav produktu. Jednotlivé funkce a chyby, stejně jako milníky a úkoly projektu, jsou spravovány prostřednictvím systému pro sledování problémů (JIRA a/nebo Confluence). To vytváří sledovatelný a transparentní vývoj od analýzy požadavků až po dodání a umožňuje vytvářet vztahy mezi jednotlivými úkoly nebo funkcemi.

Interakce mezi těmito třemi systémy (Řízení verzí, Kontinuální integrace, Sledování problémů) a stejně tak interakce vývojářů s nimi přináší další výhody, které ještě více zvyšují kvalitu produktů. Veškeré změny stačí zdokumentovat pouze jednou, protože systémy pro řízení verzí, sledování problémů a CI změny automaticky přenášejí. Díky tomuto automatickému přenosu do systému sledování problémů je každá změna jednoznačně přiřazena k jednomu požadavku, což zajišťuje úplnou sledovatelnost každé akce. Vývojář získá prostřednictvím systému CI rychlou zpětnou vazbu, protože každá změna v kódu automaticky generuje novou verzi softwaru.

Použití Unit-Testů a integrace těchto testů do Systému CI umožňuje rychlou identifikaci a ladění chyb, a to i v době, kdy je software stále ve vývoji.

Kromě toho hodnocení zajišťují, aby kód viděli a testovali alespoň dva lidé předtím, než je součást schválena k dalšímu testování.

S produkty Atlassian máme bohaté zkušenosti již od roku 2007. Produkty Atlassian (zejména Jira a Confluence) jsou pro xitee klíčové a pokrývají všechny naše procesy v mnoha oblastech. Nejde pouze o vývoj softwaru nebo řízení služeb, ale také o řízení lidských zdrojů a řízení ISO včetně interní dokumentace. Všechny produkty Atlassian, které používáme, jsou kompletně a přímo spravovány oddělením xitee IT Operations (hosting, instalace, konfigurace, přizpůsobení, monitorování, …).IT Operations je klíčovou součástí společnosti xitee. Tým 8 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pokrývá téměř všechny oblasti IT Operations a ošetřování ekosystému Atlassian je jednou z nich.

Seznam aplikací Atlassian, které používáme (včetně dimenzování)

 • Jira Software + Core (více než 70 projektů, 20 000+ issues)
 • Jira Service Management (dříve Jira Service Desk)
 • Confluence (60 prostrorů, 3 000 stránek)
 • Bitbucket (50 repozitářů)
 • Bamboo (80 úloh)

Náš ekosystém Atlassian neustále vylepšujeme pomocí pluginů, vlastních nastavení včetně vlastních pracovních postupů, typů problémů, schémat oznámení atd. Používáme také automatizaci v rámci systému Jira – například vlastní parser e-mailů pro extrakci informací a jejich vyplnění do polí problému. Celkem používáme asi 15 pluginů – následující jsou ty hlavní s nejvyšší přidanou hodnotou pro xitee:

 • Tempo Timesheets – sledování času a reporty pro JIRA
 • Time to SLA for JIRA (více možností pro sledování SLA)
 • Zephyr Scale – Test Management for Jira
 • ScriptRunner for Jira and Confluence (automatizace)
 • Reminder for Jira – Sledování problémů
 • Tabulkový filtr a grafy pro Confluence

Máme zkušenosti s načítáním informací z databáze Jira do MS Excel a s přímou interakcí s Jira prostřednictvím api.

Kanban nástěnka vývojového projektu

Součást komplexního pracovního postupu

Intranet v Confluence (byl realizován bez drahého pluginu)