Systém pro plánování, korespondenci a digitální přenos reportů

Systém pro plánování, korespondenci a digitální přenos reportů

18 - 06 - 2021
zdravotní pojištění|

MEDICPROOF je dceřinou společností PKV-Verband a poskytuje odhad pojistných událostí pro lidi pojištěné pod některou ze soukromých pojišťoven PKV. MEDICPROOF zajišťuje, aby veškeré odhady byli  provedeny v souladu se zákonem a právnimi regulacemi, a aby byl dodržený stejný standard pro všechny pojistné události

Pro zefektivnění jejich práce je zaměstancům a expertům k dispozici mnoho různých systémů. Jedním z těchto systémů je ProofCenter. ProofCenter je systém který podporuje pojišťovací experty při plánování, korespondenci, a digitálnímu podání jejich expertních reportů MEDICPROOFu.

ProofCenter je přímo či nepřímo využíván všemi ostatními aplikacemi v ekosystému MEDICPROOF. Aplikace se skládá z Backendu a Frontendu (ProofCenter Client).

Technologie: Intellij IDEA; SQL Management Studio, JBoss / Java, EJB, Spring, JAVA EE, Hibernate, REST, Git