Rozšíření digitálního zákaznického portálu „Meine Gesundheitswelt“ (Můj svět zdraví)
AOK Sachsen-Anhalt
AOK Sachsen-Anhalt

Rozšíření digitálního zákaznického portálu „Meine Gesundheitswelt“ (Můj svět zdraví)

01 - 10 - 2021

Skupina společností HBSN podporuje AOK Sasko-Anhaltsko při koncepci, technickém vývoji a realizaci formulářového centra – „Formularcenter“ v rámci digitálního zákaznického portálu „Meine Gesundheitswelt“ (Můj svět zdraví).

„Meine Gesundheitswelt“ je zákazníkům AOK k dispozici od února 2020. V rámci tohoto portálu si mohou zákazníci nechat proplatit služby, které využili, prostřednictvím svého individuálního „Gesundeskonto“ (zdravotního účtu) a digitálně předkládat účtenky a faktury za případné zálohové služby pro účely vyúčtování.

Webová aplikace „Formularcenter“ je dalším prvkem digitální nabídky služeb zákazníkům společnosti AOK Sasko-Anhaltsko. Prostřednictvím „Formularcenter“ nabízí AOK svým zákazníkům velký výběr hotových formulářů pro uplatnění nároků na dávky zdravotního pojištění, jako je žádost o ošetření nebo o proplacení cestovních nákladů při ošetření. Příslušné formuláře jsou nyní pojištěncům k dispozici prostřednictvím zákaznického portálu „Meine Gesundheitswelt“.

woman sitting and holding white Acer laptop near brown wooden wall

Díky tomuto digitálnímu zákaznickému servisu odpadají pro pojištěnce složité byrokratické překážky a proces podání žádosti je jednoduchý, rychlý a zákaznicky orientovaný. AOK Sasko-Anhaltsko tímto také zároveň plní svou legislativní povinnost poskytovat občanům správní služby digitálně v souladu s německým zákonem o online přístupu (Onlinezugangsgesetz – OZG).

Pojištěnci mají přístup k formulářovému centru (Formularcenter) přímo online prostřednictvím svého individuálního zákaznického účtu a mohou požádat o příspěvky pro sebe nebo pro své rodinné příslušníky. Formuláře jsou z velké části předvyplněny již známými údaji pojištěnce. Integrované funkce nápovědy, vysvětlivky ve formě textu a vzorových obrázků k potřebným přílohám a dynamické chování formulářů zabraňují vzniku nesrovnalostí při vyplňování formulářů a usnadňují podávání žádostí a kontrolu úplnosti dokladů. K dispozici je také integrovaná funkce pro nahrávání potřebných příloh k žádosti.

Tyto pomocné funkce podporují nejen pojištěnce, ale také zaměstnance AOK Sasko-Anhaltsko při bezprostředním zpracování formulářů. Po digitálním odeslání žadateli jsou formuláře automaticky předány do evidenčního systému oscare®. Distribuci pro každý formulář definuje AOK individuálně, a tak jsou formuláře v závislosti na konfiguraci automaticky odesílány do týmových mailboxů, do elektronické složky nebo do APD oscare® pro přímé založení případu.

Požadavky na aplikaci týkající se procesních toků, datových toků a technického provedení, vypracovala a upřesnila společnost HBSN Consulting společně s AOK Sasko-Anhaltsko. Veškeré programování a technickou implementaci provedl tým xitee. Údržbu a podporu webové aplikace „Formularcenter“ nyní přebírá společně se společností xitee třetí člen skupiny společností HBSN, společnost Health-IT Services.

Technologie: Angular 11, RxJS, Jasmine, JIRA, Confluence, Bitbucket, Apache httpd, Selenium, SonarQube

Další projekt ze stejného odvětví