SoftwareParadies je německou společností se sídlem v Drážďanech, která se specializuje na vývoj software pro architekty. Hlavním produktem společnosti je produkt Vi2000 – aplikace pro plánování, návrh, 2D a 3D vizualizaci budov a pro výpočet nákladů na stavbu. Program architektům umožňuje spočítat veškeré náklady potřebné při stavbě budovy, včetně spotřebovaného materiálu.

person drafting on blueprint

Náš tým je zodpovědný za vývoj nové verze systému tohoto programu a zjednodušení jeho uživatelského rozhraní. Nová verze je tedy příjemnější pro uživatele a je možné ji využívat mimo počítače také na tabletu.

Technologie: C++, Qt

Eurex je jednou z předních světových burz obchodujících s deriváty a opcemi. Je provozována společností Deutsche Börse Group a nabízí širokou škálu mezinárodních srovnávacích prostředků, které působí na nejlikvidnějších trzích, kde umožňují otevřený a  nízkonákadový elektronický přístup.

V rámci společnosti Deutsche Börse Group je pro zajištění fungování služeb Eurex provozováno několik subsystémů. Těmi jsou, mimo jiné, Risk Engine, Data Warehouse a Event Driven Risk Engine (RE/DWH/EDRE). Náš tým pracuje na těchto systémech od roku 2006. Během té doby byly tyto systémy několikrát rozšířeny a byly k nim také přidány nové systémy a služby.

black and silver laptop computer

Náš tým je zodpovědný za údržbu a další vývoj těchto systémů (projektový management, design, implementaci, testování a call support).

Vedle údržby a vývoje také připravujeme nové verze systému, jako např. úpravu systému na podporu nového systému obchodování T7, nového clearinového systému C7 a nové služby Security Landing. Dále poskytujeme společnosti Deutsche Börse AG podporu při vývoji nového systému řízení rizik Prisma.

Technologie: OpenVMS, C/C++, Cobol, SQL, OpenVMS, Oracle RDB, DCL – Digital Command Language, TAFT, inter-process communication