Webová aplikace pro pojištěnce
AOK Sachsen Anhalt
AOK Sachsen Anhalt

Webová aplikace pro pojištěnce

03 - 03 - 2021

AOK Sachsen-Anhalt je německá zdravotní pojišťovna se sídlem v Magdeburgu (a s dalšími 44 pobočkami v Sasku-Anhaltsku). Se svými 750 000 klienty má AOK Sachsen-Anhalt vedoucí postavení na trhu v Sasku-Anhaltsku.

Společnost xitee spolupracovala s HBSN AG na vývoji webové aplikace „GESUNDESKONTO“. Prostřednictvím „GESUNDESKONTO“ nabízí AOK svým zákazníkům příspěvek na doplňkové služby, jako je profesionální čištění zubů, osteopatie nebo cestovní očkování, o které lze snadno, pohodlně a rychle požádat a sledovat je prostřednictvím online portálu. Zákazníci se mimo jiné mohou zaregistrovat v „GESUNDESKONTO“ prostřednictvím online kanceláře a najít zde nabídku služeb a příslušné poskytovatele. Po uplatnění nároku na služby nahrají pojištěnci své faktury online. Ty jsou aplikací předem zkontrolovány a v případě potřeby zákazník obdrží upozornění na chyby nebo chybějící informace. Poté je faktura automaticky předána do inventárního systému AOK, oscare®, a po krátké době jsou pojištěncům proplaceny jejich výdaje.

V této aplikaci si zákazníci AOK Sachsen-Anhalt mohou zkontrolovat svůj bonusový status, nahrát fakturu za úhradu a najít další užitečné funkce, jako jsou kontaktní údaje pro všechny další pobočky (a mohou také zkontrolovat jejich údaje a „oblíbit“ si je pro svůj osobní dashboard). Cílem bylo vytvořit zákaznicky orientovanou, uživatelsky přívětivou službu, která zákazníkům ušetří čas a tím pro ně vytváří přidanou hodnotu.

AOK GESUNDESKONTO bylo spuštěňo 01.02.2020 po intenzivní marketingové kampani v Sasku-Anhaltsku. Individuální vývoj a technická implementace byly realizovány týmem xitee s krátkou dobou vývoje. Zvláštní výzvou bylo integrovat „GESUNDESKONTO“ do systému AOK Sachsen-Anhalt, oscare®. Jsme velice rádi, že naše úspěšná spolupráce s AOK Sachsen-Anhalt pokračuje i nadále. Náš tým je v současnosti spoluzodpovědný za podporu GESUNDESKONTO a vyvíjí další funkcionality pro tuto aplikaci.

woman sitting on floor and leaning on couch using laptop

Technologie: JAVA 11, Spring Boot, Hibernate, Flyway, MariaDB Galera Cluster, SonarQube, Tomcat, Spring Security, SAML,/OAuth, 2FA , JWT, Ldap, Spring Data Rest, Spring Integration, Angular 8, RxJS, Apache httpd, Docker, CENTOS/RHEL, JIRA, Confluence, Bitbucket, Maven, JUnit, Jasmin, Selenium