Elektronická služba pro rezervaci termínů a služba pro objednávání očkování
kv.digital
kv.digital

Elektronická služba pro rezervaci termínů a služba pro objednávání očkování

04 - 06 - 2021

kv.digital GmbH je inovativní centrum pro digitalizaci lékařské péče v soukromé praxi. Společnost vyvíjí inovativní platformy, webová řešení a aplikace – například pro propojení lékařů mezi sebou, pro propojení lékařů s jejich pacienty, pro poskytování a rezervaci lékařských termínů nebo pro informace o pohotovostech a pohotovostních službách.

Pro osoby se zákonným zdravotním pojištěním existuje platforma (Electronic Appointment Service ETS) pro rezervaci termínů u lékaře. Jedná se o distribuovaný systém. Jednotlivé mikroslužby zajišťují různé úkoly. Jednotlivé služby komunikují prostřednictvím zprostředkovatele zpráv (message broker); frontend je poskytován prostřednictvím REST.

Cílem tohoto projektu bylo rozšířit systém o nové obchodní požadavky, technicky jej normalizovat a po částech optimalizovat architekturu. Mezi úkoly patřilo:

  • Implementace jednotlivých funkcí včetně unit a integračních testů
  • Plánování a koncepce technických úkolů
  • Kontrola a optimalizace kvality kódu

Jako vývojový proces byl použit Scrum.

person in white long sleeve shirt holding gray pen

Dílčím projektem ETS byla služba Impfterminservice (Immunization Appointment Service – ITS), kde se lze objednat na očkování proti koronaviru.

Technologie:

Backend: Java, Spring / SpringBoot, Hibernate, POI, SolR, Liquibase, Freemarker, Resteasy, TestNG/Hamcrest, Mysql, Couchbase, ActiveMQ, Docker, IDEA

Frontend: Angular (pro pacienty), AngularJS (pro lékaře)