Reesca AG je naším PropTech klientem s inovativním B2B trhem pro financování komerčních nemovitostí a přilehlých služeb. Setkává se zde velká nabídka kvalitních projektů a vysoká poptávka profesionálních investorů. Je to budoucnost financování komerčních nemovitostí.

Mluvíme o konceptu, který na trhu financování a transakcí s komerčními nemovitostmi neexistoval. xitee vyvinula tuto technologickou platformu B2B a Reesca nyní může být digitální, rychlá a efektivní. Jedná se o disruptivní Prop Tech s výrazným USP a dobře odůvodněným modelem monetizace, který těží z výhod obchodního modelu PaaS. Cílem bylo poskytnout vlastní software, který nabízí širokou škálu funkcí pro podporu klientů v oblasti půjček a úvěrů. Developeři prezentují své projekty investorům, kteří hledají příležitost pro dobrou investici.  Pro obě skupiny klientů existují bezprecedentní výhody, které přesahují zjevnou výhodu rychlého přiřazení dlužníka/investora. Správná shoda projektu a investora je zaručena prostřednictvím nástroje pro párování. Posláním společnosti Reesca je minimalizovat transakční náklady, zrychlit dobu zpracování a zvýšit transparentnost trhu jak pro investory, tak pro developery/vlastníky.

Platforma využívá Azure AD B2C pro správu identit a přístupu, .Net pro backend, Angular pro frontend a Ionic pro vývoj mobilních aplikací napříč platformami. Aplikace se skládá z mnoha komplexních pracovních postupů, vyhledávače a uživatelských obrazovek pro 5 různých rolí.

Technologie:

Backend: .NET 5, Entity Framework, MsTest, Automaper, Swashbuckle, Moq, Swagger

Web/Mobilní zařízení: Angular 11, Material library, Karma, Jasmine, Figma, Anima, Ionic 5.

Ostatní: Azure (Azure SQL Databaes, Azure Blob Storage, Azure AD B2C s vlastními zásadami, ..), Multitenancy, Docker, Zabbix, FluentEmail

Skupina vwd (dnes součást společnosti Infront) s přibližně 475 zaměstnanci a pobočkami v Německu, Belgii, Francii, Itálii, Nizozemsku a Švýcarsku představuje mezinárodně působící soubor společností se silnými kořeny na místních finančních trzích.

Skupina vwd nabízí informační, komunikační a technologická řešení na míru poskytovatelům finančních služeb, firmám, médiím i soukromým klientům.

O projektu

xitee vytvářelo novou generaci cloudového řešení pro správu majetku, které nahradilo stávající desktopovou aplikaci (VWD Portfolio manager). Aplikace vwd portfolio manager je dokonalým řešením pro správu portfolia v oblasti privátního bankovnictví a správy majetku. Systém podporuje všechny kroky procesu správy portfolia, od plánování přes implementaci až po kontrolu. Poskytuje uživateli výhody standardního softwarového řešení, které lze podle potřeby velmi pružně, rychle a nákladově efektivně rozšiřovat podle potřeb uživatele.

Nová platforma plně využívá architekturu mikroslužeb a je součástí většího ekosystému, v němž spolupracuje s mnoha dalšími mikroslužbami, které uživatelům usnadňují interakci se zákazníky v souladu s regulačními požadavky.

Společnost xitee byla zodpovědná za vývoj back-endové i front-endové části systému. Back-end tým dohlíží na budování služeb Position, Transaction, Risk a Performance, které poskytují data z různých stávajících systémů do nového webového front-endu.

Front-end tým vytvářel zcela novou aplikaci založenou na Angular Dashboard & Widget, která zobrazuje různé informace užitečné pro jednotlivé investory.

Technologie: Java, Spring Boot, Hibernate, Swagger, Gradle, Docker, CockroachDB, Flyway, Prometheus, Asciidoc, Angular, PrimeNG, RxJS, Highcharts, Sass.

Existuje šest základních bloků (Řízení verzí, Kontinuální integrace, Sledování problémů, Testování, Hodnocení, Analýza kódu), které zajišťují kvalitu softwaru, a tedy i samotného produktu. Různé synergie mezi jednotlivými částmi umožňují transparentnost a udržitelnost. Současně tyto složky fungují jako sada nástrojů pro každého jednotlivého vývojáře softwaru.

Pomocí řízení verzí (Versions control) je každá změna kódu srozumitelně zdokumentována a každou verzi lze kdykoli obnovit. To poskytuje flexibilitu při vývoji a umožňuje přesnou analýzu všech vzniklých chyb softwaru. 

Použití systému kontinuální integrace (CI – Continuous Integration) umožňuje řízenou kompilaci nových verzí softwaru a také průběžné hlášení vývojářům o případných chybách vzniklých během kompilace. Kromě toho lze automaticky generovat a reportovat klíčové údaje, které zobrazují stav produktu. Jednotlivé funkce a chyby, stejně jako milníky a úkoly projektu, jsou spravovány prostřednictvím systému pro sledování problémů (JIRA a/nebo Confluence). To vytváří sledovatelný a transparentní vývoj od analýzy požadavků až po dodání a umožňuje vytvářet vztahy mezi jednotlivými úkoly nebo funkcemi.

Interakce mezi těmito třemi systémy (Řízení verzí, Kontinuální integrace, Sledování problémů) a stejně tak interakce vývojářů s nimi přináší další výhody, které ještě více zvyšují kvalitu produktů. Veškeré změny stačí zdokumentovat pouze jednou, protože systémy pro řízení verzí, sledování problémů a CI změny automaticky přenášejí. Díky tomuto automatickému přenosu do systému sledování problémů je každá změna jednoznačně přiřazena k jednomu požadavku, což zajišťuje úplnou sledovatelnost každé akce. Vývojář získá prostřednictvím systému CI rychlou zpětnou vazbu, protože každá změna v kódu automaticky generuje novou verzi softwaru.

Použití Unit-Testů a integrace těchto testů do Systému CI umožňuje rychlou identifikaci a ladění chyb, a to i v době, kdy je software stále ve vývoji.

Kromě toho hodnocení zajišťují, aby kód viděli a testovali alespoň dva lidé předtím, než je součást schválena k dalšímu testování.

Internet věcí (IoT) se stále častěji používá v různých oborech a sektorech a stává se nezbytnou součástí našeho života. Přináší také řadu výhod, jako je úspora nákladů, zvýšení efektivity nebo zvýšení hodnoty stávajících produktů a služeb. Díky IoT můžeme snadno sbírat data v reálném čase, aniž by bylo nutné zapojení mnoha osob. IoT řešení dlouhodobě šetří váš čas a peníze a pomáhají „běžným“ fyzickým objektům stát se digitálními zařízeními.

Koncept IoT je velmi jednoduchý – v podstatě bere fyzické objekty a dělá je „chytrými“ díky jejich připojením k internetu pomocí senzorů. Jakmile je zařízení připojeno k internetu, může přijímat nebo odesílat informace (nebo dělat obojí). Máme zkušenosti s projekty IoT v různých sektorech, například ve zdravotnictví (např. pro monitorování a kontrolu zdravotnických přístrojů a zajištění jejich budoucího servisu a údržby) nebo v oblasti nemovitostí (např. pro měření obsazenosti místností).

Základ architektury internetu věcí tvoří:

 • „Věci“: objekty, které jsou připojeny k internetu a sledují a shromažďují informace o svém okolí. Tyto informace odesílají do IoT bran.
 • Systémy a brány IoT pro sběr dat: shromažďují nezpracovaná data, převádějí je na digitální toky, filtrují je a předzpracovávají, aby byla připravena k analýze.
 • Okrajová zařízení: mají na starosti další zpracování a rozšířenou analýzu dat.
 • Datová centra: zde jsou data přenášena, ukládána, spravována a dále analyzována. Centra mohou být buď cloudová, nebo instalovaná lokálně. Zde se data ukládají, spravují a hloubkově analyzují, aby bylo možné získat užitečné poznatky.

Náš tým má know-how a zkušenosti s vývojem a navrhováním IoT řešení na míru, která dokonale vyhovují vašim potřebám. Objevte s námi svět IoT a posuňte své produkty a služby na jinou úroveň!

 

Cloud computing je zjednodušeně řečeno poskytování výpočetních služeb. To zahrnuje servery, úložiště, databáze, sítě, software a analytiku přes internet („cloud“) s jasným cílem umožnit rychlejší inovace, flexibilnější využívání zdrojů a úspory z rozsahu. Obvykle se platí pouze za využívané cloudové služby, což následně pomáhá snižovat provozní náklady, pomáhá efektivněji provozovat infrastrukturu a škálovat ji podle aktuálních potřeb podniku. Další výhodou cloudu jsou nízké nároky na vstupní investice (není nutné investovat do nákupu HW na začátku projektu, ale rozloží se v čase).

Našim zákazníkům poskytujeme konzultační služby v oblasti cloudu, služby cloudové infrastruktury, vývoj cloudových řešení a služby migrace do cloudu. Kromě toho jsme aktivní v oblasti internetu věcí (IoT).

Naše služba cloudové migrace Vám pomůže přejít na digitální provoz podniku v cloudu. Migrace Vašich interních serverů včetně služeb a aplikací, které na nich běží, do cloudu Vám může poskytnout několik zásadních výhod pro Vaše podnikání. Je však velmi důležité provést tento migrační proces správně a v souladu s konkrétními požadavky. Protože každá firma má jiné potřeby, postupujeme také při každé jednotlivé migraci do cloudu trochu jinak. S naším nativním cloudovým vývojem Vám pomůžeme vyvinout a spustit aplikace, které plně využívají všechny výhody modelu cloud computingu. Naše služba cloud-native computingu využívá: open-source softwarový stack, který je kontejnerizovaný, dynamicky orchestrovaný a orientovaný na mikroslužby.

Cloudové poradenství

Zavedení cloud computingu Vám může pomoci snížit provozní náklady, podpořit inovace, otevřít nové možnosti a realizovat strategické cíle v oblasti IT.

Naše služby cloudového poradenství začínají pochopením Vašeho současného technologického prostředí, obchodních výzev a cílů. Víme, že naši klienti mají jedinečné potřeby a nacházejí se na různých úrovních vyspělosti na své cestě ke cloudu. Proto poskytujeme na míru šitou sadu cloudových konzultačních služeb, které Vás podpoří v rozhodovacím procesu a pomohou Vám dosáhnout Vašich obchodních cílů.

Na základě úrovně adaptace cloudu ve Va

Cloudová adaptace: Zajistíme, aby Vaše první kroky do veřejného cloudu byly efektivní, hladké a bezpečné. Naši odborníci vám pomohou vybudovat odolnou cloudovou platformu.

Vyhodnocení migrace: Cílovou platformou může být veřejná nebo privátní cloudová infrastruktura. Pomůžeme Vám vyhodnotit vhodnost lokálních zařízení k migraci do cloudu. Poskytneme Vám správné dimenzování virtuálních strojů (VM) a odhady nákladů na provoz infrastruktury.

Optimalizace cloudu: Analyzujeme Vaši cloudovou infrastrukturu, zjišťujeme nedostatečně a nadměrně obsazené instance a nevyužité zdroje a identifikujeme nedostatky v zabezpečení, abychom odstranili překážky ve výkonu a snížili náklady na cloud computing.

Strategie cloudu: Už nejde o to, jak se zaměřit na jednu aplikaci nebo konkrétní část podniku, ale jak transformovat celou firmu, pomoci jí rychleji se rozvíjet a být efektivnější než konkurence.

Migrace do cloudu

Naše služba cloudové migrace Vám pomůže přejít na digitální provoz podniku v cloudu. Migrace Vašich interních serverů včetně služeb a řešení, která na nich běží, do cloudu Vám může poskytnout několik zásadních výhod pro Vaše podnikání. Je však velmi důležité provést tento migrační proces správně a v souladu s konkrétními požadavky. Protože každá firma má jiné potřeby, postupujeme také při každé jednotlivé migraci do cloudu trochu jinak. 

Před zahájením migrace do cloudu je důležité stanovit její cíle. Cíle migrace jsou u každé společnosti individuální. Pro jednu společnost to může být zvýšení výkonu řešení nebo umožnění poskytování nových služeb. Jiná společnost může očekávat úsporu nákladů nebo odlehčení IT oddělení od povinností spojených s podporou řešení.

Další důležitou otázkou při stanovování cílů migrace do cloudu je stanovení okamžiku ukončení provozu staré infrastruktury.

Po odsouhlasení migračních cílů se pak společnost zaměří na vytvoření bezpečnostní strategie. Konečné cíle zabezpečení organizace se zavedením/implementací cloudových služeb nemění, ale změní se způsob, jakým bude těchto cílů dosaženo. Bezpečnostní týmy se musí stále soustředit na snížení rizika napadení podniku a zaměřit se na získání záruk důvěrnosti, neporušenosti a dostupnosti zabudovaných do všech informačních systémů a dat. Kybernetická bezpečnost v cloudu vyžaduje odlišný přístup ve srovnání s lokálním zabezpečením. V cloudovém prostředí již nejsou firemní aktiva chráněna on-premise firewallem a síťový perimetr v podstatě neexistuje.

Jakmile si je společnost dostatečně jistá zajištěním bezpečnosti, je čas vybrat vhodného poskytovatele cloudu a data do něj překopírovat. To by se mělo provádět průběžně během celého procesu migrace, aby cloudová data zůstala aktuální. Existuje mnoho nástrojů, které podporují migraci kompletních serverů i jednotlivých databází.

Nejsložitější částí procesu je pak přesun firemních řešení včetně jejich business intelligence. Tato část může zahrnovat refaktorizaci nebo přepsání kódu.

Po řádném otestování a ověření je posledním krokem procesu přepnutí produkce z on-premise do cloudu.

Nativní vývoj v cloudu

Díky našemu vývoji Vám pomůžeme vytvořit a provozovat řešení, která plně využívají všechny výhody modelu cloud computingu.

Náš cloud nativní výpočetní systém využívá open-source softwarový stack, který je:

 • Kontejnerizovaný: každá část (aplikace, procesy atd.) je umístěna v samostatném kontejneru. To usnadňuje reprodukovatelnost, transparentnost a izolaci zdrojů.
 • Dynamicky orchestrovaný: kontejnery jsou aktivně plánovány a spravovány tak, aby optimalizovaly využití zdrojů.
 • Orientované na mikroslužby: segmentace aplikací do mikroslužeb, což výrazně zvyšuje celkovou agilitu a udržovatelnost aplikací

Mezi hlavní výhody nativního vývoje v cloudu patří např: 

 • vyhnutí se vysokým počátečním výdajům díky modelu pay-as-you-go. Nejsou potřeba žádné počáteční investice do infrastruktury
 • zkrácení doby uvedení na trh díky optimalizovanému nastavení infrastruktury, dodávce a nasazení CI/CD
 • inovativní technologie – cloudové aplikační platformy jsou přístupné nejnovějším technologiím, jako jsou big data, AI (umělá inteligence), IoT (internet věcí) atd.
 • globální měřítko – schopnost pružného škálování podle potřeb
 • zajištění vysoké dostupnosti a spolehlivosti – cloud computing usnadňuje a zlevňuje zálohování dat, obnovení po selhání a zajištění kontinuity provozu

Hlavní výzvy pro organizace spojené s nativním vývojem v cloudu jsou následující:

 • optimalizace nákladů na infrastrukturu
 • výběr ideálního technologického nastavení cloudu
 • potřeba budování kultury DevOps

Cloud computing je zjednodušeně řečeno poskytování výpočetních služeb. To zahrnuje servery, úložiště, databáze, sítě, software a analytiku přes internet („cloud“) s jasným cílem umožnit rychlejší inovace, flexibilnější využívání zdrojů a úspory z rozsahu. Obvykle se platí pouze za využívané cloudové služby, což následně pomáhá snižovat provozní náklady, pomáhá efektivněji provozovat infrastrukturu a škálovat ji podle aktuálních potřeb podniku. Další výhodou cloudu jsou nízké nároky na vstupní investice (není nutné investovat do nákupu HW na začátku projektu, ale rozloží se v čase).

Našim zákazníkům poskytujeme konzultační služby v oblasti cloudu, služby cloudové infrastruktury, vývoj cloudových řešení a služby migrace do cloudu. Kromě toho jsme aktivní v oblasti internetu věcí (IoT).

Naše služba cloudové migrace Vám pomůže přejít na digitální provoz podniku v cloudu. Migrace Vašich interních serverů včetně služeb a aplikací, které na nich běží, do cloudu Vám může poskytnout několik zásadních výhod pro Vaše podnikání. Je však velmi důležité provést tento migrační proces správně a v souladu s konkrétními požadavky. Protože každá firma má jiné potřeby, postupujeme také při každé jednotlivé migraci do cloudu trochu jinak. S naším nativním cloudovým vývojem Vám pomůžeme vyvinout a spustit aplikace, které plně využívají všechny výhody modelu cloud computingu. Naše služba cloud-native computingu využívá: open-source softwarový stack, který je kontejnerizovaný, dynamicky orchestrovaný a orientovaný na mikroslužby.

Cloud computing je zjednodušeně řečeno poskytování výpočetních služeb. To zahrnuje servery, úložiště, databáze, sítě, software, analytiku a inteligenci přes internet („cloud“) s jasným cílem umožnit rychlejší inovace, flexibilnější využívání zdrojů a úspory z rozsahu. Obvykle se platí pouze za využívané cloudové služby, což následně pomáhá snižovat provozní náklady, pomáhá efektivněji provozovat infrastrukturu a škálovat ji podle aktuálních potřeb podniku.

Existují tři hlavní modely služeb cloud computingu – často se vizualizují v pyramidě, kde je každá úroveň modelu služeb specializovanější než ta předchozí, ale je postavena na stejné základní struktuře. Model dole (IaaS) je univerzálnější a přizpůsobivější, vhodný pro mnoho aplikací, model nahoře (SaaS) je specializovanější a vhodný pro konkrétní úkoly.

 • Infrastruktura jako služba (IaaS) je podobná tradičnímu počítačovému hardwaru (servery, sítě, operační systémy), ale místo nákupu fyzického hardwaru může společnost zakoupit infrastrukturu jako virtuální službu prostřednictvím poskytovatele IaaS. Tyto zdroje lze obvykle snadno škálovat a nabízejí zákazníkovi plnou kontrolu nad infrastrukturou. Příkladem IaaS jsou služby Amazon Web Services a Google Compute Engine.
 • Platforma jako služba (PaaS) představuje platformu, která firmám umožňuje vyvíjet, provozovat a spravovat řešení bez složitého budování a údržby infrastruktury, která je obvykle spojena s vývojem a spuštěním aplikace. Vývojáři se tak mohou soustředit na software, aniž by museli spravovat operační systémy, aktualizace softwaru a další záležitosti týkající se infrastruktury. Mezi příklady PaaS patří Microsoft Azure, Google App Engine.
 • Software jako služba (SaaS) představuje kompletní softwarové řešení, které si zakoupíte od poskytovatele cloudových služeb na bázi pay-as-you-go. Zjednodušeně řečeno, pronajímáte si používání konkrétního řešení pro vaši organizaci. Namísto instalace řešení se k němu uživatelé mohou připojit přes internet, obvykle pomocí webového prohlížeče. Veškerá základní infrastruktura, middleware, aplikační software a data aplikace jsou umístěny v datovém centru poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb spravuje hardware a software a zajišťuje dostupnost a bezpečnost aplikace a vašich dat. Mezi příklady SaaS patří Salesforce, Microsoft Office 365 a Google G Suite.

Dnes je základní dělení často rozšířeno o čtvrtý rozměr – FaaS, který je ještě specifičtější.

 • Funkce jako služba (FaaS) umožňuje zákazníkům provádět kód s rychlou odezvou, aniž by museli dopředu alokovat výpočetní zdroje.  Umožňuje zákazníkům vyvíjet, spouštět a spravovat funkce aplikací bez nutnosti budovat a udržovat složité infrastruktury. Tento způsob vývoje aplikací se často používá při budování mikroslužeb a umožňuje dosáhnout tzv. architektury bez serveru. Příklady FaaS jsou AWS Lambdas, Azure Functions.

Další způsob dělení cloud computingu je založen na modelu nasazení.

Nasazení cloudu popisuje, kde je umístěna infrastruktura pro nasazení a kdo k ní má přístup a kontrolu. Existují čtyři modely nasazení:

 • Privátní cloud – výhradní cloud pro organizaci, může být on-premise, ale také off premise.
 • Veřejný cloud – cloudová infrastruktura je dostupná široké veřejnosti a je ve vlastnictví společnosti prodávající cloudové služby.
 • Komunitní cloud – cloudová infrastruktura je sdílena několika organizacemi a podporuje určitou komunitu, která má společné zájmy.
 • Hybridní cloud – cloudová infrastruktura je složena ze dvou nebo více cloudů (soukromého, komunitního nebo veřejného).

Toto rozdělení cloudů určuje také strategii nasazení.

Našim zákazníkům poskytujeme konzultační služby v oblasti cloudu, služby cloudové infrastruktury, vývoj cloudových aplikací a služby migrace cloudových aplikací. Kromě toho jsme aktivní v oblasti internetu věcí (IoT).

Naše služba cloudové migrace Vám pomůže přejít na digitální provoz podniku v cloudu. Migrace Vašich interníc serverů včetně služeb a aplikací, které na nich běží, do cloudu Vám může poskytnout několik zásadních výhod pro Vaše podnikání. Je však velmi důležité provést tento migrační proces správně a v souladu s konkrétními požadavky. Protože každá firma má jiné potřeby, postupujeme také při každé jednotlivé migraci do cloudu trochu jinak. Jelikož každá firma má jiné potřeby, postupujeme také při každé jednotlivé migraci do cloudu trochu jinak. S naším nativním cloudovým vývojem Vám pomůžeme vyvinout a spustit aplikace, které plně využívají všechny výhody modelu cloud computingu. Naše služba cloud-native computingu využívá: open-source softwarový stack, který je kontejnerizovaný, dynamicky orchestrovaný a orientovaný na mikroslužby.