Compass je nezávislá organizace PKV Verband der Privaten Krankenversicherung, která poskytuje poradenskou činnost v oblasti ošetřovatelské péče.

Cílem projektu bylo nahradit současný systém, který compass využívá pro dokumentaci poskytnutých konzultačních služeb, novou a moderní aplikací (webovou i mobilní), která poskytne větší uživatelskou pohodlnost a vylepší řadu služeb poskytovaných klientům compassu. Vývoj byl rozdělen do několika fází a zahrnuje také migraci ze starého řešení do nového.

woman in black leather jacket using macbook air

Náš tým pracoval na vývoji kompletně nového moderního řešení, které compassu umožňuje vylepšit a spravovat poskytování konzultanství ohledně ošetřovatelské péče tím nejefektivnějším a uživatelsky přívětivým způsobem. Díky nové aplikaci si compass může lépe nastavit a udržovat chod svého podnikání bez pravidelných IT zásahů, s benefity vycházejících z propojení s ostatními často používanými aplikacemi. Zabudované nastavení systému naviguje jednotlivé konzultanty skrz proces přičemž poskytuje moderní a uživatelsky přívětivé prostředí pro práci jak v kanceláři (web), tak i na cestách (mobil).

Projekt byl realizován hybridním způsobem řízení s kombinací klasických a agilních postupů. Hlavní aplikace byla rozdělena na jednotlivé funkce, které byly specifikovány společně s ohledem na prioritu danou společností compass. Výsledkem byl obsah backlogu pro jednotlivé pracovní balíčky. Vývoj probíhal v definovaných sprintech s cílem dodat po každém sprintu inkrement.

Intuitivní struktura systému vede poradce pro péči jako uživatele celým procesem od vytvoření nových klientů v základních údajích až po sjednávání schůzek a provádění poradenství na místě nebo po telefonu. Všestranné funkce zahrnují mimo jiné komplexní dokumentaci, fakturaci a tvorbu faktur, odesílání faxů ze systému a související systém správy dokumentů. Integrováno je také technické řešení funkce kalendáře včetně synchronizace s Outlookem. Dále bylo integrováno vyhodnocování.

Technologie: Spring Security, OAuth, JWT, Java, Gradle, Spring Boot, Hibernate, JavaScript, Angular, Swagger, Tomcat, Nginx, MS SQL DB Cluster.

ValYouBel je inovativním poskytovatelem mezinárodních služeb a technologií v personální oblasti. ValYouBel nabízí jeden z nejsilnějších vyhledávačů talentů na trhu a přináší tak nový způsob náboru a správy talentů.

Námi vyvinutá platforma nabízí unikátní řešení pro přilákání, integraci a rozvoj talentů.

ValYouBel platforma je webovým personálním systémem, který slouží zaměstnavatelům a personálním agenturám k náboru kandidátů. Integrované prostředí aplikace umožňuje uspořádat a třídit kontakty, zasílat emaily a psát protokoly.

three people sitting in front of table laughing together

Celý systém je tvořen několika aplikacemi, které zajišťují náborovým pracovníkům, zaměstnavatelům a kandidátům správu pracovních nabídek a žádostí. Díky integrovanosti aplikace jsou místa pro zveřejnění pracovních nabídek a prostory pro hledání nových zaměstnanců propojeny na jednom místě.

Aplikace je plně konfigurovatelná pro jednotlivé zákazníky včetně jejího externího vzhledu a dojmu a je tedy možné ji používat současně u jednotlivých zákazníků v různých provedeních.

Technologie: Java 7, Spring, Spring Security, Hibernate, Vaadin 7.1, Java Servlet, JSP, Tomcat 7, PostgreSQL 9.1, PL/SQL

Eurex je jednou z předních světových burz obchodujících s deriváty a opcemi. Je provozována společností Deutsche Börse Group a nabízí širokou škálu mezinárodních srovnávacích prostředků, které působí na nejlikvidnějších trzích, kde umožňují otevřený a  nízkonákadový elektronický přístup.

V rámci společnosti Deutsche Börse Group je pro zajištění fungování služeb Eurex provozováno několik subsystémů. Těmi jsou, mimo jiné, Risk Engine, Data Warehouse a Event Driven Risk Engine (RE/DWH/EDRE). Náš tým pracuje na těchto systémech od roku 2006. Během té doby byly tyto systémy několikrát rozšířeny a byly k nim také přidány nové systémy a služby.

black and silver laptop computer

Náš tým je zodpovědný za údržbu a další vývoj těchto systémů (projektový management, design, implementaci, testování a call support).

Vedle údržby a vývoje také připravujeme nové verze systému, jako např. úpravu systému na podporu nového systému obchodování T7, nového clearinového systému C7 a nové služby Security Landing. Dále poskytujeme společnosti Deutsche Börse AG podporu při vývoji nového systému řízení rizik Prisma.

Technologie: OpenVMS, C/C++, Cobol, SQL, OpenVMS, Oracle RDB, DCL – Digital Command Language, TAFT, inter-process communication

Deutsche Börse Group je jednou z největších burzovních společností na světě. Disponuje portfoliem produktů a služeb, které pokrývá celý hodnotový řetězec: od spotových obchodů a derivátů, přes služby centrální protistrany, clearing, vypořádání transakcí, poskytování informací o trhu až po rozvoj a provozování elektronických systémů obchodování.

Deutsche Börse Group pracuje na několika produktech a řídí několik svých značek. Jednou z jejích značek je 7 Market Technology. 7 Market Technology nabízí celou škálu inovací v obchodování, zúčtování, řízení rizik a v konektivitě. Skládá se z několika infrastruktur a to konkrétně z obchodovací infrastruktury T7, zúčtovací infrastruktury C7, globální sítě N7, obchodovacího systému F7 a obchodovací platformy M7.

Tým xitee pracuje na údržbě systému M7. M7 je obchodovací platforma pro obchodování na komoditních trzích, která je používána velkoobchodními brokery a burzami pro obchody s futures a forwardy. M7 obchodovací platforma obchoduje převážně s trhy plynu, elektřiny a emisí, ale také obchoduje s železnou rudou, ropou, nákladem, celulózou, papírem a hnojivy.

black transmission towers under green sky

Technologie: PostgreSQL, Java 8, Spring Hibernate, MyFaces

                                

Německá elektřina jasně a srozumitelně

SMARD – informační platforma Německé spolkové agentury pro správu sítí zabývající se trhem elektrické energie v Německu je online od 3. července 2017. Nová transparentní platforma dešifruje německý energetický systém všem občanům i odborníkům z oboru. Jasně pochopitelná grafika vizualizuje nejdůležitější informace týkající se německé elektřiny – jako je např. plánovaná a aktuální produkce elektřiny z větru, ze sluneční energie a z ostatních zdrojů, jaké jsou velkoobchodní ceny a národní spotřeba. Doplňující články vysvětlují efekty a korelace tak, aby byly pochopitelné široké veřejnosti.                                    

Platforma pro širokou veřejnost i pro experty

Německý energetický trh je plný změn díky velké energetické transformaci. Tyto změny vyžadují vysvětlení – obnovitelná energie nabírá na významu, sítě se rozšiřují a původní elektrárny jsou rušeny. Lidé se ptají a hledají otázky na své odpovědi. SMARD plní tuto mezeru – na otázky odpovídá a vysvětluje. SMARD je cílen na širokou veřejnost, ale stejně tak i na odborníky a analytiky z energetického průmyslu. Lidé, kteří mají zájem se dozvědět více o světě elektřiny, tak získávají kanál plný zajímavých a srozumitelných informací.

white windmill

Webová stránka byla vyvinuta odborníky ze společností EWERK a xitee, společnostmi s širokými znalostmi v oblasti energetiky a správy dat. Obě společnosti jsou dlouholetými IT partnery několika dodavatelů energie v Německu a Evropě. Jménem Německé spolkové agentury pro správu sítí týmy obou společnosti společně vyvíjí digitální a interaktivní svět energetických faktů se srozumitelným obsahem a interaktivním designem. Webová stránka bude dále průběžně vyvíjena.

Technologie: Java 1.8, Spring, Hibernate, Vaadin 7, RabbitMQ, Apache POI, TomCat, SQL, PostgreSQL, Power Shell, Windows Server

AOK Sachsen-Anhalt je německá zdravotní pojišťovna se sídlem v Magdeburgu (a s dalšími 44 pobočkami v Sasku-Anhaltsku). Se svými 750 000 klienty má AOK Sachsen-Anhalt vedoucí postavení na trhu v Sasku-Anhaltsku.

Společnost xitee spolupracovala s HBSN AG na vývoji webové aplikace „GESUNDESKONTO“. Prostřednictvím „GESUNDESKONTO“ nabízí AOK svým zákazníkům příspěvek na doplňkové služby, jako je profesionální čištění zubů, osteopatie nebo cestovní očkování, o které lze snadno, pohodlně a rychle požádat a sledovat je prostřednictvím online portálu. Zákazníci se mimo jiné mohou zaregistrovat v „GESUNDESKONTO“ prostřednictvím online kanceláře a najít zde nabídku služeb a příslušné poskytovatele. Po uplatnění nároku na služby nahrají pojištěnci své faktury online. Ty jsou aplikací předem zkontrolovány a v případě potřeby zákazník obdrží upozornění na chyby nebo chybějící informace. Poté je faktura automaticky předána do inventárního systému AOK, oscare®, a po krátké době jsou pojištěncům proplaceny jejich výdaje.

V této aplikaci si zákazníci AOK Sachsen-Anhalt mohou zkontrolovat svůj bonusový status, nahrát fakturu za úhradu a najít další užitečné funkce, jako jsou kontaktní údaje pro všechny další pobočky (a mohou také zkontrolovat jejich údaje a „oblíbit“ si je pro svůj osobní dashboard). Cílem bylo vytvořit zákaznicky orientovanou, uživatelsky přívětivou službu, která zákazníkům ušetří čas a tím pro ně vytváří přidanou hodnotu.

AOK GESUNDESKONTO bylo spuštěňo 01.02.2020 po intenzivní marketingové kampani v Sasku-Anhaltsku. Individuální vývoj a technická implementace byly realizovány týmem xitee s krátkou dobou vývoje. Zvláštní výzvou bylo integrovat „GESUNDESKONTO“ do systému AOK Sachsen-Anhalt, oscare®. Jsme velice rádi, že naše úspěšná spolupráce s AOK Sachsen-Anhalt pokračuje i nadále. Náš tým je v současnosti spoluzodpovědný za podporu GESUNDESKONTO a vyvíjí další funkcionality pro tuto aplikaci.

woman sitting on floor and leaning on couch using laptop

Technologie: JAVA 11, Spring Boot, Hibernate, Flyway, MariaDB Galera Cluster, SonarQube, Tomcat, Spring Security, SAML,/OAuth, 2FA , JWT, Ldap, Spring Data Rest, Spring Integration, Angular 8, RxJS, Apache httpd, Docker, CENTOS/RHEL, JIRA, Confluence, Bitbucket, Maven, JUnit, Jasmin, Selenium

Deutsche Börse Group je jednou z největších burzovních společností na světě. Disponuje portfoliem produktů a služeb, které pokrývá celý hodnotový řetězec: od spotových obchodů a derivátů, přes služby centrální protistrany, clearing, vypořádání transakcí, poskytování informací o trhu až po rozvoj a provozování elektronických systémů obchodování.

Společnost ve svém interním komunikačním systému používá platformu IBM Lotus Notes/Domino pro komunikaci, zasílání emailů, kalendáře, rezervovací systém, intranet, nástroje výměny dat (data-exchange), work flow aplikace a další firemní nástroje. Na bázi Lotus Notes fungují také další podstatné obchodní aplikace používané externími zákazníky společnosti Deutsche Börse Group jako jsou finanční instituce (např. banky) nebo veřejné společnosti (např. mediální společnosti).

person writing on white notebook

Náš tým je zodpovědný za podporu druhého stupně a údržbu všech aplikací, které fungují na bázi Lotus Notes. Spravujeme přes 300 aktivních šablon a přes 3000 instancí (vyjma oprav emailů). Naše práce zahrnuje opravy kódu, modifikace existujících a vývoj nových aplikací.

Náš tým disponuje expertní znalostí většiny IBM Lotus Notes/Domino vývojových možností, jako např. programovací jazyky LotusScript, Java se všemi svými možnostmi, JavaScript, HTML/XML/DXL, CSS a jazyk @formula (@ funkce).

Technologie: IBM Lotus Notes/Domino, LotusScript, Java, HTML/XML/DXL, CSS, JavaScript, Formula language, LEI