Jakmile je jakýkoli kritický podnikový systém nasazen a zákazníci jej začnou používat, je třeba tento systém udržovat a podporovat. Hlavním cílem je zajistit, aby systém i nadále fungoval podle zamýšlené specifikace. První část služby „podpora“ se zaměřuje na dostupnost služby s klíčovými principy redundance, bezproblémového zotavování z poruch, minimalizace času na opravu a předvídání a předcházení poruchám.

Druhá část služby „údržba“ je více zaměřena na průběžné aktualizace operačního systému, frameworků, knihoven (což je předpokladem dostupnosti služby) a také na přidávání dalších funkcí nebo odstraňování „chyb“ s nízkou prioritou, které nezhoršují design softwaru a nesnižují uživatelský komfort.

Naše společnost má zkušenosti s poskytováním všech tří úrovní podpory. Naše podpora 1. úrovně je připravena poskytnout Vám profesionální servisní službu s podporou na e-mailu nebo na telefonické lince. V rámci podpory 2. úrovně se zabýváme například nastavením a správou všech potřebných prostředí (dev, test, akceptace, produkce) a infrastruktury klienta, která může být buď on-premise, nebo v datovém centru třetí strany. Podpora 3. úrovně se stará o řešení případných chyb nebo jiných typů problémů pocházejících od zákazníka nebo monitorovací služby.

Neimplementujeme pouze monitorování, ale vytváříme proaktivní monitorovací systémy, které Vás dokáží varovat dříve, než si Vaši zákazníci všimnou, že je něco v nepořádku. Jsme také zodpovědní za nouzové zálohovací plány a podporujeme nasazení nových verzí. Naše SLA (service-level agreement, dohoda o úrovni služeb ) včetně doby reakce je individuální pro každého zákazníka na základě jeho specifických potřeb.  Všechny dohodnuté KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) jsou sledovány naším nástrojem pro správu Service Desk a zasílány v měsíčních reportech.

Naše společnost nabízí také podporu infrastruktury v oblíbených cloudech Microsoft Azure a Amazon Web Services (AWS). Kromě implementace a údržby cloudové infrastruktury Vám můžeme pomoci s automatizací procesů. K tomu může sloužit infrastruktura jako kód pomocí Terraformu nebo podpora správy konfigurace, kde používáme Ansible.

Podpora a údržba

Jakmile je jakýkoli kritický podnikový systém nasazen a zákazníci jej začnou používat, musí být tento systém udržován a podporován, aby zůstal aktualizovaný a fungoval podle specifikace. xitee poskytuje služby podpory a údržby aplikací, aby byly organizace o tyto vedlejší podnikové činností ušetřeny.

Máme zkušenosti s poskytováním podpory na všech úrovních:

 • Náš tým je vybaven nástroji pro správu služeb, které umožňují sledovat a vykazovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI): profesionální service desk (podpora 1. úrovně) s podporou prostřednictvím e-mailu nebo na telefonu.
 • Podpora 2. úrovně: problémy s prostředím, provádění nasazení, monitorování, správa oprav operačního systému a aplikací třetích stran.
 • Podpora 3. úrovně: řešení jakýchkoliv chyb nebo jiných typů problémů pocházejících od zákazníka nebo monitorovací služby. Součástí podpory 3. úrovně je také aktualizace aplikačního rámce a knihoven.
 • Vylepšení softwaru novými verzemi. Nabízíme průběžný vývoj nových funkcí & nasazení nových verzí softwaru.
 • Zálohování a havarijní plány s pravidelnými kontrolami.

Naše servisní hodiny i další části dohody o úrovni služeb (SLA) včetně reakčních a řešicích časů jsou individuální pro každého zákazníka na základě jeho specifických potřeb.  Všechny dohodnuté KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) jsou sledovány naším nástrojem pro správu servisního oddělení a následně Vám poskytneme jejich měsíční reporty.

Společně s naším partnerem HBSN AG Vám můžeme nabídnout celý cyklus služeb podpory/údržby a monitorování na základě vašich specifických potřeb a preferencí.

Aktivní monitorování

Cílem aktivního monitorování je zajistit, aby byl Váš systém dostupný a fungoval na očekávané úrovni, která je nutná pro udržení Vašeho podnikání. Je obzvláště přínosné pro systémy, které jsou integrovány s mnoha dalšími systémy třetích stran. 

Neimplementujeme pouze monitorování, ale vytváříme proaktivní funkce, které Vás upozorní dříve, než si Vaši klienti všimnou, že je něco v nepořádku. Systém je také schopen sám odstraňovat problémy a minimalizovat dopady na všechny úrovně Vaší infrastruktury.

Naší hlavní volbou pro monitorování je Zabbix, profesionální open-source monitorovací systém. V rámci našich služeb vám poskytujeme:

 • Monitorování sítí, serverů, aplikací a služeb
 • Soupis všech monitorovaných komponent
 • Eskalační postupy
 • Informační panely v reálném čase
 • Upozorňování na různé kanály
 • Automatizované vzdálené příkazy pro řešení problémů
 • Trendy a předpovědi

Podpora cloudové infrastruktury

Model cloud computingu změnil způsob, jakým mnoho společností spravuje své systémy a zdroje. Místo budování vlastních datových center mohou platit za pronájem infrastruktury od poskytovatelů služeb třetích stran. Přední dodavatelé cloudových služeb poskytují ještě více výhod než typická datová centra třetích stran. Ti přešli na další úroveň cloud computingu (PaaS vs. IaaS), což vede k mnoha novým výhodám, jako je snadná a krátká doba nastavení infrastruktury, flexibilita smluv (účtování v minutách, nejsou potřeba dlouhodobé smlouvy), automatické aktualizace, škálovatelnost a mnoho dalších..

Společnost xitee nabízí služby podpory cloudové infrastruktury, které v podstatě spočívají v nastavení, konfiguraci, monitorování a optimalizaci komponent cloudové infrastruktury. Specializujeme se na migraci on-premise služeb do cloudu. Naše odborné znalosti spočívají ve dvou nejoblíbenějších cloudových platformách: Amazon AWS a Microsoft Azure.

Seznam našich nejčastějších činností:

 • Správa účtů AWS a Azure (zabezpečení, fakturace, přístup)
 • Podpora síťové infrastruktury (nastavení a konfigurace)
 • Implementace, údržba a monitorování infrastruktury
 • Migrace Hyper-V nebo VMware do AWS nebo Azure
 • Migrace databázových serverů SQL z lokálního prostředí na AWS nebo Azure

Automatizace, konfigurace, orchestrace

Automatizace infrastruktury je klíčem ke spolehlivým a efektivním procesům. Automatizace procesů, které mají více manuálních kroků a jsou kritické, se v moderní době stává nutností. Automatizace IT infrastruktury pomáhá maximalizovat produktivitu, a tím snížit úsilí a náklady na vývoj. Naše primární řešení Terraform má následující hlavní schopnosti:

 • Je možná automatizace téměř veškeré infrastruktury
 • Podpora pro AWS, GCP, Azure, Oracle Cloud, VMware Cloud, Openstack atd.
 • Verzování infrastruktury
 • Udržování definovaného stavu
 • Jedná se o open-source a není tedy potřeba žádná licence
 • Dokonale zapadá do našeho souboru  nástrojů DevOps

Konfigurace se zabývá technickými a administrativními činnostmi týkajícími se vytváření, údržby, řízených změn a kontroly kvality rozsahu prací.

Cílem je zajistit, aby konfigurace systémových zdrojů, počítačových systémů, serverů a dalších prostředků byla kvalitní a důvěryhodná. Správa konfigurace zahrnuje vysoký stupeň automatizace, aby bylo těchto cílů dosaženo. Proto jako automatizační techniku používáme nástroj Ansible, který má následující funkce:

 • Optimalizace činností pracovníků IT prostřednictvím automatizace sníží čas pracovníků IT strávený „udržováním probíhajícího procesu“, čímž se uvolní cenné zdroje pracovníků pro iniciativy související s podnikáním.
 • Snížení prostojů způsobených výpadky systému, kybernetickými útoky, narušením bezpečnosti a změnami a konfiguračními činnostmi.
 • Optimalizace provozu IT snižuje náklady v mnoha oblastech, včetně infrastruktury, outsourcovaných služeb a softwaru pro správu.
 • Zajištění spolehlivého spuštění softwaru kdykoliv.
 • Verzování konfigurace pro sledování všech změn pro snadné aktualizace a zpětné vrácení.

Orchestrace je způsob uspořádání portfolia aplikací do architektury orientované na služby a dosažení toho, aby byla infrastruktura dynamická, snadno škálovatelná a nákladově efektivní.

Našim zákazníkům pomáháme analyzovat a připravit plán přechodu z monolitického světa aplikací na mikroslužby. Navrhujeme infrastrukturu a systémy pro snadný vývoj a rychlé nasazení při zachování co nejnižších nákladů.

Abychom těchto cílů dosáhli, většinu procesů maximálně automatizujeme, takže nároky na provozní tým jsou minimální. Spoléháme na známou platformu ve světě dockerů – Kubernetes, která přichází s následujícími možnostmi:

 • Zjišťování služeb a balancování zátěže
 • Secret and configuration management
 • Orchestrace úložiště
 • Horizontální škálování
 • Automatizované rollouty a rollbacky

FinTech Group AG je inovátorem a zavedeným tržním lídrem na německém makléřském trhu již od roku 1999. FinTech Group AG má rozsáhlé zkušenosti v oblasti poskytování technologických řešení pro poskytovatele finančních služeb a je důležitým technologickým partnerem pro německé a mezinárodní banky a finanční instituce v segmentu B2B.

Náš tým je zodpovědný za vývoj a údržbu nové obchodní platformy CFD.

man sitting in front of the MacBook Pro

CFD (Contract for Difference) je nezávislá obchodní platforma sloužící k obchodování finančních derivátů. Systém získává data o využívání podkladových aktiv na různých trzích a následně umožňuje koncovým zákazníkům jejich obchodování.

Na vývoji platformy jsme se podíleli od úplného začátku. Náš tým byl zodpovědný za celý technický design, vývoj a výběr technologií. Po vývoji aplikace jsme pokračovali v údržbě produkce a ve vývoji nových verzí systému. Platforma funguje jako desktopová i mobilní aplikace.

Technologie: Weblogic, JBoss, Oracle, PostgreSQL/EnterpriseDB, Java, EJB, PL/SQL

Jakmile je nasazen jakýkoli kritický systém a zákazníci jej začnou používat, musí být tento systém udržován a podporován. Hlavním cílem je zajistit, aby systém nadále fungoval podle specifikace. Zatímco softwarová podpora se zabývá opravou poškozeného softwaru (nebo „chyb“), údržba softwaru se zaměřuje na přidávání dalších funkcí nebo na odstraňování „chyb“ s nízkou prioritou, které nezhoršují design softwaru a uživatelský komfort.

Naše společnost má odborné znalosti v poskytování všech tří úrovní podpory. Naše podpora 1. úrovně je připravena poskytnout vám profesionální servisní oddělení s podporou e-mailu nebo na zavolání. Druhá a třetí úroveň jsou zde, aby vyřešily jakýkoli problém, který přichází od vás nebo monitorovací služby.

Neimplementujeme pouze monitorování, ale stavíme proaktivní monitorovací systémy, které vás mohou varovat, než si vaši klienti všimnou, že je něco špatně. Stáváme se také zodpovědnými za nouzové záložní plány a podporujeme nasazení vašich nových verzí. Naše SLA (dohoda o úrovni služeb) včetně reakčních dob je pro každého zákazníka individuální na základě konkrétních potřeb. Všechny dohodnuté KPI (klíčové ukazatele výkonu) jsou sledovány naším nástrojem pro správu servisního oddělení a my vám poskytujeme měsíční hlášení.

Naše společnost také nabízí podporu infrastruktury v oblíbených cloudech Microsoft Azure a Amazon Web Services (AWS). Kromě implementace a údržby cloudové infrastruktury vám můžeme pomoci s automatizací procesů. Toho lze dosáhnout infrastrukturou jako kódem s Terraformem nebo podporou správy konfigurace, kde používáme Ansible.

Cloud computing je zjednodušeně řečeno poskytování výpočetních služeb. To zahrnuje servery, úložiště, databáze, sítě, software, analytiku a inteligenci přes internet („cloud“) s jasným cílem umožnit rychlejší inovace, flexibilnější využívání zdrojů a úspory z rozsahu. Obvykle se platí pouze za využívané cloudové služby, což následně pomáhá snižovat provozní náklady, pomáhá efektivněji provozovat infrastrukturu a škálovat ji podle aktuálních potřeb podniku.

Existují tři hlavní modely služeb cloud computingu – často se vizualizují v pyramidě, kde je každá úroveň modelu služeb specializovanější než ta předchozí, ale je postavena na stejné základní struktuře. Model dole (IaaS) je univerzálnější a přizpůsobivější, vhodný pro mnoho aplikací, model nahoře (SaaS) je specializovanější a vhodný pro konkrétní úkoly.

 • Infrastruktura jako služba (IaaS) je podobná tradičnímu počítačovému hardwaru (servery, sítě, operační systémy), ale místo nákupu fyzického hardwaru může společnost zakoupit infrastrukturu jako virtuální službu prostřednictvím poskytovatele IaaS. Tyto zdroje lze obvykle snadno škálovat a nabízejí zákazníkovi plnou kontrolu nad infrastrukturou. Příkladem IaaS jsou služby Amazon Web Services a Google Compute Engine.
 • Platforma jako služba (PaaS) představuje platformu, která firmám umožňuje vyvíjet, provozovat a spravovat řešení bez složitého budování a údržby infrastruktury, která je obvykle spojena s vývojem a spuštěním aplikace. Vývojáři se tak mohou soustředit na software, aniž by museli spravovat operační systémy, aktualizace softwaru a další záležitosti týkající se infrastruktury. Mezi příklady PaaS patří Microsoft Azure, Google App Engine.
 • Software jako služba (SaaS) představuje kompletní softwarové řešení, které si zakoupíte od poskytovatele cloudových služeb na bázi pay-as-you-go. Zjednodušeně řečeno, pronajímáte si používání konkrétního řešení pro vaši organizaci. Namísto instalace řešení se k němu uživatelé mohou připojit přes internet, obvykle pomocí webového prohlížeče. Veškerá základní infrastruktura, middleware, aplikační software a data aplikace jsou umístěny v datovém centru poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb spravuje hardware a software a zajišťuje dostupnost a bezpečnost aplikace a vašich dat. Mezi příklady SaaS patří Salesforce, Microsoft Office 365 a Google G Suite.

Dnes je základní dělení často rozšířeno o čtvrtý rozměr – FaaS, který je ještě specifičtější.

 • Funkce jako služba (FaaS) umožňuje zákazníkům provádět kód s rychlou odezvou, aniž by museli dopředu alokovat výpočetní zdroje.  Umožňuje zákazníkům vyvíjet, spouštět a spravovat funkce aplikací bez nutnosti budovat a udržovat složité infrastruktury. Tento způsob vývoje aplikací se často používá při budování mikroslužeb a umožňuje dosáhnout tzv. architektury bez serveru. Příklady FaaS jsou AWS Lambdas, Azure Functions.

Další způsob dělení cloud computingu je založen na modelu nasazení.

Nasazení cloudu popisuje, kde je umístěna infrastruktura pro nasazení a kdo k ní má přístup a kontrolu. Existují čtyři modely nasazení:

 • Privátní cloud – výhradní cloud pro organizaci, může být on-premise, ale také off premise.
 • Veřejný cloud – cloudová infrastruktura je dostupná široké veřejnosti a je ve vlastnictví společnosti prodávající cloudové služby.
 • Komunitní cloud – cloudová infrastruktura je sdílena několika organizacemi a podporuje určitou komunitu, která má společné zájmy.
 • Hybridní cloud – cloudová infrastruktura je složena ze dvou nebo více cloudů (soukromého, komunitního nebo veřejného).

Toto rozdělení cloudů určuje také strategii nasazení.

Našim zákazníkům poskytujeme konzultační služby v oblasti cloudu, služby cloudové infrastruktury, vývoj cloudových aplikací a služby migrace cloudových aplikací. Kromě toho jsme aktivní v oblasti internetu věcí (IoT).

Naše služba cloudové migrace Vám pomůže přejít na digitální provoz podniku v cloudu. Migrace Vašich interníc serverů včetně služeb a aplikací, které na nich běží, do cloudu Vám může poskytnout několik zásadních výhod pro Vaše podnikání. Je však velmi důležité provést tento migrační proces správně a v souladu s konkrétními požadavky. Protože každá firma má jiné potřeby, postupujeme také při každé jednotlivé migraci do cloudu trochu jinak. Jelikož každá firma má jiné potřeby, postupujeme také při každé jednotlivé migraci do cloudu trochu jinak. S naším nativním cloudovým vývojem Vám pomůžeme vyvinout a spustit aplikace, které plně využívají všechny výhody modelu cloud computingu. Naše služba cloud-native computingu využívá: open-source softwarový stack, který je kontejnerizovaný, dynamicky orchestrovaný a orientovaný na mikroslužby.