Reesca AG je naším PropTech klientem s inovativním B2B trhem pro financování komerčních nemovitostí a přilehlých služeb. Setkává se zde velká nabídka kvalitních projektů a vysoká poptávka profesionálních investorů. Je to budoucnost financování komerčních nemovitostí.

Mluvíme o konceptu, který na trhu financování a transakcí s komerčními nemovitostmi neexistoval. xitee vyvinula tuto technologickou platformu B2B a Reesca nyní může být digitální, rychlá a efektivní. Jedná se o disruptivní Prop Tech s výrazným USP a dobře odůvodněným modelem monetizace, který těží z výhod obchodního modelu PaaS. Cílem bylo poskytnout vlastní software, který nabízí širokou škálu funkcí pro podporu klientů v oblasti půjček a úvěrů. Developeři prezentují své projekty investorům, kteří hledají příležitost pro dobrou investici.  Pro obě skupiny klientů existují bezprecedentní výhody, které přesahují zjevnou výhodu rychlého přiřazení dlužníka/investora. Správná shoda projektu a investora je zaručena prostřednictvím nástroje pro párování. Posláním společnosti Reesca je minimalizovat transakční náklady, zrychlit dobu zpracování a zvýšit transparentnost trhu jak pro investory, tak pro developery/vlastníky.

Platforma využívá Azure AD B2C pro správu identit a přístupu, .Net pro backend, Angular pro frontend a Ionic pro vývoj mobilních aplikací napříč platformami. Aplikace se skládá z mnoha komplexních pracovních postupů, vyhledávače a uživatelských obrazovek pro 5 různých rolí.

Technologie:

Backend: .NET 5, Entity Framework, MsTest, Automaper, Swashbuckle, Moq, Swagger

Web/Mobilní zařízení: Angular 11, Material library, Karma, Jasmine, Figma, Anima, Ionic 5.

Ostatní: Azure (Azure SQL Databaes, Azure Blob Storage, Azure AD B2C s vlastními zásadami, ..), Multitenancy, Docker, Zabbix, FluentEmail

Skupina vwd (dnes součást společnosti Infront) s přibližně 475 zaměstnanci a pobočkami v Německu, Belgii, Francii, Itálii, Nizozemsku a Švýcarsku představuje mezinárodně působící soubor společností se silnými kořeny na místních finančních trzích.

Skupina vwd nabízí informační, komunikační a technologická řešení na míru poskytovatelům finančních služeb, firmám, médiím i soukromým klientům.

O projektu

xitee vytvářelo novou generaci cloudového řešení pro správu majetku, které nahradilo stávající desktopovou aplikaci (VWD Portfolio manager). Aplikace vwd portfolio manager je dokonalým řešením pro správu portfolia v oblasti privátního bankovnictví a správy majetku. Systém podporuje všechny kroky procesu správy portfolia, od plánování přes implementaci až po kontrolu. Poskytuje uživateli výhody standardního softwarového řešení, které lze podle potřeby velmi pružně, rychle a nákladově efektivně rozšiřovat podle potřeb uživatele.

Nová platforma plně využívá architekturu mikroslužeb a je součástí většího ekosystému, v němž spolupracuje s mnoha dalšími mikroslužbami, které uživatelům usnadňují interakci se zákazníky v souladu s regulačními požadavky.

Společnost xitee byla zodpovědná za vývoj back-endové i front-endové části systému. Back-end tým dohlíží na budování služeb Position, Transaction, Risk a Performance, které poskytují data z různých stávajících systémů do nového webového front-endu.

Front-end tým vytvářel zcela novou aplikaci založenou na Angular Dashboard & Widget, která zobrazuje různé informace užitečné pro jednotlivé investory.

Technologie: Java, Spring Boot, Hibernate, Swagger, Gradle, Docker, CockroachDB, Flyway, Prometheus, Asciidoc, Angular, PrimeNG, RxJS, Highcharts, Sass.

vwd TransactionSolutions AG je finanční makléřská společnost, která vyvíjí, provozuje a nabízí systémy pro obchodování s finančními cennými papíry a jejich distribuci. Díky několika významným vlastním systémům je společnost vwd klíčovým hráčem v oblasti finančního makléřství a propojení trhů na evropských burzách.

Celkově se zaměřuje na provozování středisek pro obchodování s cennými papíry v nejrůznějších formách:

  • mimo burzu
  • na burze
  • limitní obchodování
  • žádost o kotaci
  • párovací systémy
turned-on MacBook Pro

xConvertor je propojující B2B řešení, které poskytuje individuální přístup k mnoha různým burzám s akciemi nebo energiemi jako primární připojení pro obchodování. Propojuje makléře s trhy a tvůrci trhu a převádí jejich komunikaci (např. příkazy, kotace atd.). Konverze nepokrývá pouze různá technická rozhraní (např. různé FIX dialekty, JSON atd.), ale poskytuje také konverze obchodní logiky. Jako příklad lze uvést vyrovnávání rozdílů v workflow zpráv, mapování a konverzi různě generovaných ID a další konverze obsahu zpráv.

Architektura aplikace byla zvolena jako point-to-point bridge s vnitřním směrováním a generickým, vysoce konfigurovatelným konverzním enginem. Konkrétní typ směrování se u jednotlivých zásuvných modulů liší. Aplikace podporuje více připojení v jedné instanci a více paralelně běžících instancí.

Technologie: Java 11, Spring, QuickFixJ, Log4J, Gradle, Oracle SQL, Git

vwd group (dnes součást společnosti Infront) s přibližně 475 zaměstnanci na pobočkách v Německu, Belgii, Francii, Itálii, Nizozemsku a Švýcarsku představuje mezinárodně působící skupinu společností se silnými kořeny na místních finančních trzích.

vwd nabízí informační, komunikační a technologická řešení na míru poskytovatelům finančních služeb, firmám, mediálním společnostem i soukromým klientům.

turned on flat screen monitor

Náš tým byl zodpovědný za architektonické řešení, vývoj a údržbu hlavního systému, který denně zpracovává požadavky na oprávnění více než 100 000 klientských terminálů stahujících finanční data.

Systém je rozdělen na dvě hlavní části. První část je webová aplikace, která umožňuje kompletní nastavení a správu oprávnění k finančním údajům. Druhou je velmi sofistikovaný back-endový engine, který umožňuje malému týmu velmi efektivně spravovat oprávnění velkého souboru klientských terminálů.

Hlavním úkolem bylo najít řešení, které uspokojí potřeby managementu (provozu) pro efektivní řízení podle potřeb podniku (obchodu). Na základě těchto potřeb bylo nutné přizpůsobit nastavení při konkrétních smluvních jednáních jednotlivých zákazníků. Toho bylo dosaženo pomocí vysoce sofistikovaného šablonovacího stroje, který jsme navrhli.

Pro back-end jsme použili technologie .NET a Microsoft SQL Servers a Angular

Wiener Börse AG provozuje burzy ve Vídni a v Praze a poskytuje IT služby pro burzy v Budapešti, Záhřebu a Lublani. Základním používaným obchodním systémem je Xetra® T7 od Deutsche Börse. Wiener Börse provozuje vlastní software zajišťující konektivitu pro Xetra® T7, který umožňuje členům zjednodušené připojení pomocí rozhraní FIX (CEESEG FIX).

Toto řešení dále zajišťuje přenos tržních dat Xetra® T7 do systému pro šíření dat ADH (Alliance Data Highway) společnosti Wiener Börse. Součástí systému jsou také nástroje pro monitorování a analýzu dat.
Doplňkovou službou je TTR II (Post trade OTC reporting podle směrnice MiFID II).


Tým xitee je zodpovědný za údržbu a další rozvoj těchto softwarových řešení.

Skupina společností HBSN podporuje AOK Sasko-Anhaltsko při koncepci, technickém vývoji a realizaci formulářového centra – „Formularcenter“ v rámci digitálního zákaznického portálu „Meine Gesundheitswelt“ (Můj svět zdraví).

„Meine Gesundheitswelt“ je zákazníkům AOK k dispozici od února 2020. V rámci tohoto portálu si mohou zákazníci nechat proplatit služby, které využili, prostřednictvím svého individuálního „Gesundeskonto“ (zdravotního účtu) a digitálně předkládat účtenky a faktury za případné zálohové služby pro účely vyúčtování.

Webová aplikace „Formularcenter“ je dalším prvkem digitální nabídky služeb zákazníkům společnosti AOK Sasko-Anhaltsko. Prostřednictvím „Formularcenter“ nabízí AOK svým zákazníkům velký výběr hotových formulářů pro uplatnění nároků na dávky zdravotního pojištění, jako je žádost o ošetření nebo o proplacení cestovních nákladů při ošetření. Příslušné formuláře jsou nyní pojištěncům k dispozici prostřednictvím zákaznického portálu „Meine Gesundheitswelt“.

woman sitting and holding white Acer laptop near brown wooden wall

Díky tomuto digitálnímu zákaznickému servisu odpadají pro pojištěnce složité byrokratické překážky a proces podání žádosti je jednoduchý, rychlý a zákaznicky orientovaný. AOK Sasko-Anhaltsko tímto také zároveň plní svou legislativní povinnost poskytovat občanům správní služby digitálně v souladu s německým zákonem o online přístupu (Onlinezugangsgesetz – OZG).

Pojištěnci mají přístup k formulářovému centru (Formularcenter) přímo online prostřednictvím svého individuálního zákaznického účtu a mohou požádat o příspěvky pro sebe nebo pro své rodinné příslušníky. Formuláře jsou z velké části předvyplněny již známými údaji pojištěnce. Integrované funkce nápovědy, vysvětlivky ve formě textu a vzorových obrázků k potřebným přílohám a dynamické chování formulářů zabraňují vzniku nesrovnalostí při vyplňování formulářů a usnadňují podávání žádostí a kontrolu úplnosti dokladů. K dispozici je také integrovaná funkce pro nahrávání potřebných příloh k žádosti.

Tyto pomocné funkce podporují nejen pojištěnce, ale také zaměstnance AOK Sasko-Anhaltsko při bezprostředním zpracování formulářů. Po digitálním odeslání žadateli jsou formuláře automaticky předány do evidenčního systému oscare®. Distribuci pro každý formulář definuje AOK individuálně, a tak jsou formuláře v závislosti na konfiguraci automaticky odesílány do týmových mailboxů, do elektronické složky nebo do APD oscare® pro přímé založení případu.

Požadavky na aplikaci týkající se procesních toků, datových toků a technického provedení, vypracovala a upřesnila společnost HBSN Consulting společně s AOK Sasko-Anhaltsko. Veškeré programování a technickou implementaci provedl tým xitee. Údržbu a podporu webové aplikace „Formularcenter“ nyní přebírá společně se společností xitee třetí člen skupiny společností HBSN, společnost Health-IT Services.

Technologie: Angular 11, RxJS, Jasmine, JIRA, Confluence, Bitbucket, Apache httpd, Selenium, SonarQube

MEDICPROOF je dceřinou společností PKV-Verband a poskytuje odhad pojistných událostí pro lidi pojištěné pod některou ze soukromých pojišťoven PKV. MEDICPROOF zajišťuje, aby veškeré odhady byli  provedeny v souladu se zákonem a právnimi regulacemi, a aby byl dodržený stejný standard pro všechny pojistné události

Pro zefektivnění jejich práce je zaměstancům a expertům k dispozici mnoho různých systémů. Jedním z těchto systémů je ProofCenter. ProofCenter je systém který podporuje pojišťovací experty při plánování, korespondenci, a digitálnímu podání jejich expertních reportů MEDICPROOFu.

ProofCenter je přímo či nepřímo využíván všemi ostatními aplikacemi v ekosystému MEDICPROOF. Aplikace se skládá z Backendu a Frontendu (ProofCenter Client).

Technologie: Intellij IDEA; SQL Management Studio, JBoss / Java, EJB, Spring, JAVA EE, Hibernate, REST, Git

MediService AG je společnost aktivní ve zdravotním odvětví, která byla založena před 20 lety ve Švýcarsku. Hlavní oblastí businessu jsou online lékárny a péče o chronicky nemocné pacienty. Poskytované služby zahrnutí správu předpisů na léky (ve spolupráci s lékaři a poskytovateli zdravotního pojištění), online objednávání léků a jejich doručení (včetně položek které jsou dostupné jen mimo Švýcarsko) a individuální terapii pro chronicky nemocné pacienty u nich doma.

xitee vyvinula webovou aplikaci Kundenkonto. Jejím hlavním účelem je poskytnout uživatelům možnost na jednom místě spravovat lékařské předpisy, objednat léky na základě lékařského předpisu a spravovat kontaktní detaily včetně doručovacích adres.

assorted-color medication pills

Aplikace se skládá ze 2 částí:

1, Uživatelská část
a. Registrační proces
b. Login
c. Správa hesla
d. E-shop operace
i. Vybrání medikamentu na základě receptu od lékaře
ii. Zadání množství
iii. Vyplnění doručovací adresy
iv. Datum doručení
v. Souhrný přehled objednávky
vi. …..
e. Správa/Historie objednávek
f. Notifikace
g. Správa uživatelských údajů
i. E-mail
ii. Správa adres

2, Administrativní část (designováno na tablet)
a. Login
b. Správa uživatelských účtů
c. Administrace lekařských receptů

Technologie: Vaadin 10.0.4 (později jsme migrovali na Vaadin 14.), Java 8, Tomcat 8.5, Maven 4.0.0, PostgreSQL 9.6., JIRA (Atlassian)

Existuje šest základních bloků (Řízení verzí, Kontinuální integrace, Sledování problémů, Testování, Hodnocení, Analýza kódu), které zajišťují kvalitu softwaru, a tedy i samotného produktu. Různé synergie mezi jednotlivými částmi umožňují transparentnost a udržitelnost. Současně tyto složky fungují jako sada nástrojů pro každého jednotlivého vývojáře softwaru.

Pomocí řízení verzí (Versions control) je každá změna kódu srozumitelně zdokumentována a každou verzi lze kdykoli obnovit. To poskytuje flexibilitu při vývoji a umožňuje přesnou analýzu všech vzniklých chyb softwaru. 

Použití systému kontinuální integrace (CI – Continuous Integration) umožňuje řízenou kompilaci nových verzí softwaru a také průběžné hlášení vývojářům o případných chybách vzniklých během kompilace. Kromě toho lze automaticky generovat a reportovat klíčové údaje, které zobrazují stav produktu. Jednotlivé funkce a chyby, stejně jako milníky a úkoly projektu, jsou spravovány prostřednictvím systému pro sledování problémů (JIRA a/nebo Confluence). To vytváří sledovatelný a transparentní vývoj od analýzy požadavků až po dodání a umožňuje vytvářet vztahy mezi jednotlivými úkoly nebo funkcemi.

Interakce mezi těmito třemi systémy (Řízení verzí, Kontinuální integrace, Sledování problémů) a stejně tak interakce vývojářů s nimi přináší další výhody, které ještě více zvyšují kvalitu produktů. Veškeré změny stačí zdokumentovat pouze jednou, protože systémy pro řízení verzí, sledování problémů a CI změny automaticky přenášejí. Díky tomuto automatickému přenosu do systému sledování problémů je každá změna jednoznačně přiřazena k jednomu požadavku, což zajišťuje úplnou sledovatelnost každé akce. Vývojář získá prostřednictvím systému CI rychlou zpětnou vazbu, protože každá změna v kódu automaticky generuje novou verzi softwaru.

Použití Unit-Testů a integrace těchto testů do Systému CI umožňuje rychlou identifikaci a ladění chyb, a to i v době, kdy je software stále ve vývoji.

Kromě toho hodnocení zajišťují, aby kód viděli a testovali alespoň dva lidé předtím, než je součást schválena k dalšímu testování.

Internet věcí (IoT) se stále častěji používá v různých oborech a sektorech a stává se nezbytnou součástí našeho života. Přináší také řadu výhod, jako je úspora nákladů, zvýšení efektivity nebo zvýšení hodnoty stávajících produktů a služeb. Díky IoT můžeme snadno sbírat data v reálném čase, aniž by bylo nutné zapojení mnoha osob. IoT řešení dlouhodobě šetří váš čas a peníze a pomáhají „běžným“ fyzickým objektům stát se digitálními zařízeními.

Koncept IoT je velmi jednoduchý – v podstatě bere fyzické objekty a dělá je „chytrými“ díky jejich připojením k internetu pomocí senzorů. Jakmile je zařízení připojeno k internetu, může přijímat nebo odesílat informace (nebo dělat obojí). Máme zkušenosti s projekty IoT v různých sektorech, například ve zdravotnictví (např. pro monitorování a kontrolu zdravotnických přístrojů a zajištění jejich budoucího servisu a údržby) nebo v oblasti nemovitostí (např. pro měření obsazenosti místností).

Základ architektury internetu věcí tvoří:

  • „Věci“: objekty, které jsou připojeny k internetu a sledují a shromažďují informace o svém okolí. Tyto informace odesílají do IoT bran.
  • Systémy a brány IoT pro sběr dat: shromažďují nezpracovaná data, převádějí je na digitální toky, filtrují je a předzpracovávají, aby byla připravena k analýze.
  • Okrajová zařízení: mají na starosti další zpracování a rozšířenou analýzu dat.
  • Datová centra: zde jsou data přenášena, ukládána, spravována a dále analyzována. Centra mohou být buď cloudová, nebo instalovaná lokálně. Zde se data ukládají, spravují a hloubkově analyzují, aby bylo možné získat užitečné poznatky.

Náš tým má know-how a zkušenosti s vývojem a navrhováním IoT řešení na míru, která dokonale vyhovují vašim potřebám. Objevte s námi svět IoT a posuňte své produkty a služby na jinou úroveň!